# #

Soomes näitas mahesektor rekordnumbreid

29.12.12

Sel aastal registreeriti Soome toiduohutuse agentuuri Evira andmetel 365 uut mahetalu – rohkem kui kunagi varem 2000ndatel aastatel. Nüüd on Soomes umbes 4300 mahetalunikku, mahemaad on 205 000 hektarit, mis moodustab 9% kogu Soome haritavast maast.
Mahepõllumajanduse arenguprogrammi eesmärgiks on seatud 20% kogu haritavast maast aastaks 2020. See eesmärk on juba ületatud Ahvenamaal ja Kainus ning Põhja-Karjala on vaid ühe protsendipunkti kaugusel. Mahetootmise kasvu soodustavad eeldatavasti veelgi hea turuolukord, tarbijate teadlikkus ja uus maaelu arengukava, mis rakendub 2014. aastast. Sünteetiliste mineraalväetiste ja loomasööda hindade tõus on samuti teguriteks, mis sunnivad tootjaid otsima kasumlikumaid alternatiive.
Mahetoidu tootmine ja töötlemine kasvab samuti. Mahetoidu töötlejate arv tõusis 2011. aastal 11% ja neid on nüüd 487. 2012. aastal lisandus peaaegu 100 uut töötlejat, suurem osa neist on pagariärid. Mahetoidu turg kasvas Soomes 2011. aastal 46% (23% jaanuarist juunini 2012) ja selle maht on praegu 135 mln eurot.

Allikas: Evira