# #

Stipendium mahepõllumajanduse teemalistele uurimustöödele

17.09.10

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2010.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 2000 krooniga, parimat magistritööd 3000 krooniga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 5000 krooniga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2009/2010 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2009. või 2010. a. publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Täpsemad tingimused leiate Mahekeskuse kodulehelt.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 20. oktoobriks 2010.a. Materjalid võib esitada ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.

Stipendiaadid kuulutatakse välja 12. novembril 2010 Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel.

Küsimuste korral pöörduda:

sirli.pehme@emu.ee

Tel: 53044004