# #

Taastava põllumajanduse konverents

25.11.21

17. novembril korraldasid Maaeluministeerium ja Põllumajandusuuringute Keskus esimese taastava põllumajanduse konverentsi, mis oli esimene selleteemaline suurem üritus Eestis.

Taastav põllumajandus hõlmab endas terviklikku süsteemi maaharimisviisidest, mis keskenduvad eelkõige mullatervise edendamisele, et tagada nii põllumajanduse kui ka sellega seotud keskkonna kestlik tulevik. Peame EL rohepöördes leidma uusi lahendusi, et suuta neis oludes säilitada põllumajanduse elujõud.

Meie põllumehed rakendavad juba praegu mitmeid häid tavasid ja võtteid ning neist oli ka konverentsil juttu, kuid taastava põllumajanduse raames on meil veel ruumi selleks, et siduda need paremini ühtseks tervikuks. Tuleks leida viise, et vähendada sisseostetavate sisendite mahtu, parandada ressursside ringlust kohapeal, kasutada senisest enam ja tõhusamalt enda hüvanguks looduslikke protsesse ning suurendada seejuures ettevõtte tulusust.

Vaata konverentsi siit: I osaII osa

 

Päevakava

 

Allikas: Maaeluministeerium, Eike Lepmets