# #

Taimetoodangu Inspektsioon korraldatakse ümber Põllumajandusametiks

21.12.09

Taimetoodangu Inspektsioon korraldatakse ümber Põllumajandusametiks, millega ühendatakse Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas hallatava riigiasutusena tegutsevad piirkondlikud maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo alates 2010. aasta 1. jaanuarist.

Põllumajandusameti tegevusvaldkond on maaparanduse, taimetervise, taimekaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, sordikaitse, väetise, mahepõllumajanduse, tuulekaera tõrje ja aiandustoodete valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud ülesannete täitmine ning riikliku järelevalve teostamine, riikliku sunni kohaldamine ja väärtegude kohtuväline menetlemine, samuti riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiu ja alamvesikonna maaparandushoiukava koostamine ja selle täitmise kontrollimine ning vesikonna maaparandushoiukava koostamine.

Põllumajandusamet asub Sakus, Teaduse 2, 75501 Harjumaa. Põllumajandusametil on kõikides maakondades keskused, millede asukohad ja aadressid tehakse teatavaks asutuse uuel kodulehel.

 

Allikas: Taimetoodangu Inspektsioon