# #

Tallinnas algab üle-euroopaline mahevaldkonna tähtsündmus

05.09.17

Kõrgetasemelised esinejad ja ligi 200 mahepõllumajandusega seotud osalejat on kogunenud Tallinnasse, kus Euroopa Hotellis toimub 5.–6. septembrini Mahepõllumajandusliikumiste Rahvusvahelise Föderatsiooni (IFOAM) XI Euroopa mahepõllumajanduse  kongress alapealkirjaga „Transforming food & farming – Making it Happen“.

Huvi mahepõllumajanduse vastu kasvab nii Eestis kui ka Euroopas ning seetõttu on oluline neil teemadel üheskoos tulevikku vaadata ja sihipäraselt koostööd teha. Sellel aastal on kongressi põhiteema IFOAMi mahepõllumajanduse visioon aastaks 2030 ja selle elluviimine nii poliitilisel kui ka rohujuuretasandil. Eesmärgiks on olemasolevaid tegevusviise täiustades ning inimesi inspireerides tagada mahepõllumajanduse ja mahetoidu veelgi laialdasem võidukäik. Visioonil on kolm nurgakivi: mahetoit igale lauale; edenda – inspireeri – vii ellu; aus mäng – aus tasu. Nendele teemadele keskenduvad ka kongressi töösessioonid, kus esitletakse häid näiteid kogu Euroopast.

„Mahepõllumajandus toodab kvaliteetset toitu, on majanduslikult mõttekas ning kaitseb keskkonda. Samuti on mahepõllumajandus kooskõlas ÜRO säästva arengu 2030 eesmärkidega. Neid eesmärke tuleks silmas pidada ka ELi ühise põllumajanduspoliitika kavandamisel, et mahepõllumajanduse potentsiaal saaks realiseeritud,“ ütles IFOAM EU Groupi president Christopher Stopes kongressi eel.

Kahe päeva vältel toimuvatel aruteludel vahetatakse mõtteid selle üle, millised peaksid olema sammud mahepõllumajanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ning milline koostöö on vajalik mahevaldkonnas tegutsejate ja poliitikute vahel. Koos püütakse leida vastuseid küsimustele, kuidas mahetootmine aitab kaasa jätkusuutlike toidusüsteemide ja toiduvaliku levikule ning toidutootmise läbipaistvusele. Arutletakse ka Euroopa Liidu mahepõllumajanduse uue määruse teemadel.

Kongressi korraldab IFOAM EU Group koostöös Maaeluministeeriumi ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega. Kongress toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames.

Kongressi otseülekannet saab jälgida Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise veebi otseülekannete aadressil: https://livestream.com/eu2017ee ja Facebookis „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine / 2017 Estonian Presidency of the Council of the EU“ kontol.

Taust

Mahepõllumajandusliikumiste Rahvusvaheline Föderatsioon IFOAM (http://www.ifoam.bio) on ülemaailmne katusorganisatsioon, millel on ligi 800 liikmesorganisatsiooni rohkem kui 100 riigist. IFOAM on üleilmse mahepõllumajandusvisiooni kandja ja mahepõllumajanduse edendaja. Organisatsioonil on ka regionaalsed ühendused.  Euroopas asuv IFOAM EU Group koondab omakorda 300 Euroopa regioonis tegutsevat organisatsiooni ELi, ELi pürgivate ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidest. IFOAM EU Group seisab mahesektori huvide eest nii poliitilisel tasandil kui ka avalikkuses. Eestit esindab IFOAM EU Group juhatuses Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus.

Lisainfo

Airi Vetemaa
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
tel 522 5936
mahekongress[A]gmail.com