# #

Tallinnast saab pestitsiididevaba linn

05.11.18

Tallinna linnavolikogu toetas tänasel istungil Erakonna Eestimaa Rohelised algatust liituda pestitsiidivabade linnade võrgustikuga.

Võrgustikuga liitunud linnad kohustuvad kolme aasta jooksul märkimisväärselt vähendama pestitsiidide kasutamist linna avalikul alal. Eesmärgiks on pestitsiidide kasutamine linnas täielikult lõpetada.
Sihi saavutamiseks peab linn vastu võtma konkreetse tegevuskava, mis hõlmab ka plaani, kuidas lõpetada pestitsiidide kasutamine täielikult, kaasata tuleb samuti avaliku juurdepääsuga eramaad ja elupiirkondade lähedal asuvad põllumajandusalad.

Välja töötatakse kampaaniad linna elanike ja avalike haljasalade hooldajate teadlikkuse tõstmiseks mürkidega seotud ohtudest, julgustades ja õpetades inimesi, kuidas kasutada jätkusuutlikke alternatiive. Kvaliteetse elukeskkonna saavutamine on oluline nii linnaelanike kui ka floora ja fauna kaitsmise seisukohalt.

Loe edasi: www.bioneer.ee, 01.11.2018