# #

Talutoidu tootjad peavad vajalikuks koostada kohaliku toidu strateegia

18.06.11

Võrumaale Kärinä külla Nopri Talumeiereisse kogunes üleeile 50 talutoidu tootjat ja müüjat, et tööseminaril „Kohalik toit tarbijani 2020 - kuidas?" arutada võimalusi talutoidu paremaks jõudmiseks tarbijateni. Päeva lõpuks leiti, et vaja koostada põllumajandusministeeriumi eestvedamisel kohaliku toidu riiklik ja regionaalne strateegia.

Tööseminari korraldas MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, mille juhatuse liikme, Nopri Talumeierei peremehe Tiit Niilo sõnul peavad senisest paremat koostööd tegema nii tootjad kui ka riik kohaliku toidu jõudmiseks tarbijani . „Kohaliku toidu riikliku ja regionaalse strateegia väljatöötamine on üks võimalusi, kuidas saaks senisest tõhusamalt talutoidu tootjate tegevusele kaasa aidata," lausus Niilo. Ta lisas, et kohaliku toidu strateegia ja tegevuskava koostamine ning eelarvevõimaluste leidmine võiks olla üks prioriteete uue maaelu arengukava (MAK) koostamisel.

Seminaril osalenud põllumajandusministeeriumi esindajad väljendasid seisukohta, et kohaliku toidu strateegia koostamine võiks tulla kõne alla järgmise MAK perioodi raames Eesti Toidu jätkuprogrammina. Ehkki täna ei ole olemas kohaliku toidu turustustoetusi, püüab ministeerium sellesse panustada ühistegevuse toetamise kaudu.

Lisaks kohaliku toidu strateegia koostamise vajalikkusele toodi välja veel mitmeid tegevussuundi: sh lasteaedade, koolide ja hoolekandeasutuste toetamine kohaliku toidu tarbimisel, tihedam koostöö talutoidu tootjate ja turismitalunike vahel jpm. Kõlama jäi ka vajadus arvestada senisest enam piirkondlike eripäradega ja võimaldada eritingimusi talutoidu tootjatele toetuste taotlemisel ning erinevate nõuete täitmisel. Viimane aitaks kaasa pere- ja mikroettevõtete arengule, väärtustaks maaettevõtlust, tõstaks esile paikkondlikku traditsioonilist toidukultuuri ja toetaks talutoidu tootmist.

Eestis on sadu kohaliku toidu tootjaid ja kümneid tuhandeid kohaliku toidu tarbijaid. Talutoidu turustamiseks kasutatakse erinevaid müügiviise ja kanaleid, üldjuhul omasugustega koostööd tegemata ent edu saavutamiseks tuleks koos mõelda ja planeerida oma tegevust ja müügiviise.

Seminaril „Kohalik toit tarbijani 2020 - kuidas?" osalesid MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti liikmed ja koostööpartnerid, sh Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik, Uma Mekk toiduvõrgustik, Peipsiveere Köögiviljaühistu, Liivimaa Lihaveis, Kirderanniku Koostöökogu, samuti talutoidu vahendajad, Eesti Maaülikooli ja põllumajandusministeeriumi esindajad jt.

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti on loodud Lõuna-Eesti viie Leader tegevusgrupi ning tootjate poolt. MTÜ eesmärgiks on kaasa aidata Lõuna-Eesti väiketootjate võrgustiku arendamisele, soodustada ühist turustamist ja leida uusi müügikanaleid. MTÜ avas 2010. aasta augustis väiketootjatele müügikoha Tartus Lõunakeskuse taluturul, kus müüakse kvaliteetset ja ausat Eesti talukaupa - st toodangu tooraine pärineb kindlast talust või toode on valmistatud kas talus või tehakse töötlemisel koostööd väiketootjaga. Taluturul pakutakse võimalikult laia tootevalikut aiasaadustest piima-, liha- ja pagaritoodeteni, samuti mett, mune jm.


MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti