# #

Täna on Euroopa mahepäev – žürii valib parimat mahetoitu ja -jooki

23.09.22

23. septembril tähistatakse üle Euroopa mahepäeva. Mahepäeva eesmärk on tutvustada mahepõllumajanduse eeliseid ning kasvatada teadlikkust mahetootmise eelistest. Euroopa Parlament, Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu seadsid 2021. aastal ühiselt eesmärgiks kasvatada 2030. aastaks mahepõllumajandusmaade osakaal 25%ni kogu põllumajandusmaast.  

Minister Urmas Kruuse sõnul toetab maaeluministeerium toetab Euroopa mahepäeva eesmärki – suurendada mahetootmist. „Sel sügisel hakkame samal eesmärgil ka lastele mahetoitu pakkuvatele lasteaedadele ja koolidele toetusi maksma,“ lisas Kruuse. 

Eesti mahekogukond tähistab Mahepäeva parima mahetoote konkursile laekunud toodete hulgast parima toidu ja parima joogi väljavalimisega. Kokku esitati konkursile 48 toodet 29 eri ettevõttelt, neist enamiku puhul on tegu mahetootjatega, kes väärindavad omakasvatatud mahetoorainet Sedapuhku on võistlustules nii mitme kümnendi kogemusega kui ka alles tänavu alustanud mahetöötlejad.  

Foto: Lauri Laan

Foto: Lauri Laan

Parimate toodete väljakuulutamine toimub mahepõllumajanduse aastakonverentsil novembris.

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Mahetootmise puhul säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetiste ja liblikõielisi sisaldava külvikorra abil. Kahjurite, haiguste ja umbrohu tõrjeks ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid, vaid hoitakse kontrolli all mehaaniliste võtetega, eri kultuuride kasvatamisega külvikorras ja kahjurite looduslike vaenlaste soodustamisega (säilitatakse nende elupaigad: põldude liigirikkad servaalad, metsatukad, hekid ja muud loodussaared). Nii soodustab mahetootmine ka põllumajandusmaastike looduslikku mitmekesisust.

Maheloomakasvatuses pannakse suurt rõhku heaolule. Loomad saavad rahuldada oma loomulikke vajadusi, viibida väljas ja süüa mahesööta. See annab neile hea tervise.

Eesmärk ei ole loomade võimalikult kiire juurdekasv ega maksimaalne piimaand.

Hormoonpreparaate loomade kasvu ja toodangu suurendamiseks ning sünteetilisi ravimeid (nt antibiootikume haiguste ennetamiseks ei kasutata. Mahepõllumajanduses ei kasvatata ega kasutata muundkultuure (GMOsid), maheloomi ei söödeta neid sisaldava söödaga.

Mahetoidu töötlemisel ei kasutata sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid. Lubatud lisaainete loetelus on vaid väike hulk valdavalt looduslikke aineid. 

Parima mahetootja ja -toote konkurss toimub kolmeteistkümnendat korda. Konkursse korraldab Maaeluministeeriumi tellimisel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga. 

Lisainfo
Airi Vetemaa
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
tel 522 5936
airi.vetemaa[A]gmail.com