# #

Tänasest hakkavad kehtima Euroopa Liidu uued märgistuseeskirjad ja mahetootelogo

01.07.10

Euroopa Liit kehtestab 1. juulist uued märgistuseeskirjad mahetoidule, samuti tuleb neil toodetel näidata ELi uut mahetootelogo. Nn „Euro-leheke” saab kohustuslikuks igale pakendatud mahetoidutootele, mis on toodetud Euroopa Liidus ja vastab vajalikele nõuetele. ELi mahelogo kõrval võivad tooted kanda muid eraviisilisi, piirkondlikke või riigisiseseid märgiseid.

Pakendamata ja imporditud mahepõllumajanduslike toodete puhul jääb logo kasutamine valikuliseks. Uute märgistuseeskirjade järgi tuleb tooteetiketil lisaks uuele logole näidata ka põllumajandustoote tootmise asukoht, toote koostisosad ning toote vastutava kontrollija koodnumber. Ettevõtjatel on uute märgistamiseeskirjade täitmiseks kahe-aastane üleminekuperiood. Uue eeskirjaga tahab EL esimest korda reguleerida ka mahepõllumajandusliku vesiviljeluse valdkonda.