# #

Tartu Aastate Daamiks valiti Anne Luik

09.03.13

Tartu Ettevõtlike Naise Assotsiatsioon

Tartu Aastate Daam  professor Anne Luik on töötanud Eesti Maaülikoolis (EPA) alates 1976. aastast. Ta alustas omaaegse aianduse ja taimekaitse kateedri assistendina, töötas dotsendi ja professori ametikohal juhtides nii kateedrit, osakonda kui ka teadusprorektorina kogu Eesti Maaülikooli. Selle aja jooksul on ta paistnud silma teadus- ja õppetöö energilise arendajana. Karismaatilise isikuna on ta paistnud silma oma teadusorganisatoorse ja populariseeriva tegevusega. Ta osaleb nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide töös - Rahvusvahelise Metsauurimise Organisatsioonide Liidu (IUFRO) töögrupid, International Society of Organic Agriculture Research, International Society of Horticulture Science.  Tema eestvedamisel rajatud EMÜ taimekaitse osakond on kujunenud rahvusvaheliselt tuntud uurimiskeskuseks, mida on ka kahel korral (2002, 2008) tunnustatud Eesti Vabariigi riikliku teaduspreemiaga põllumajanduse erialal.

Eriti oluline on aga professor Anne Luige osa noorte õppejõudude ja teadlaste ettevalmistamisel.  Tema südamlikult innustav ja toetav suhtumine noortesse on igati aidanud kaasa EMÜ doktoriõppe arendamisele. Nii on tema juhendamisel kaitstud üle kümne doktoritöö ja hulgaliselt magistritöid. 

Anne Luik on vaieldamatult pioneer loodushoidliku ja jätkusuutliku põllumajanduse arendamisel mitte ainult meie ülikoolis, vaid kogu Eestis. Tema loodud on Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja rajatud EMÜ mahepõllumajanduskeskus.

Anne Luige peres on üks laps ja üks lapselaps.

Eesti naised on ilusad, targad, töökad, hoolivad ja see nimekiri võib veel pikalt jätkuda. Nad jaksavad anda oma panuse nii tööl kui kodus ning märkavad lisaks ka seda, mis vajaks kodulinnas tegemist/arendamist või ühiskonnas muutmist. EDA nüüdseks tunnustanud juba kolmeteist tegusat tartlannat tiitliga Tartu Edukas Daam ning viit tartlannat elutöö eest tiitliga Tartu Aastate Daam.

       

Allikas: eda.tartu.ee, 08.03.2013