# #

Tartu ootab koolitoidu pakkujatelt suuremat mahetooraine kasutamist ja keskkonnasäästlikku majandamist

28.09.20

Tartu Linnavalitsus

Tartu linna koolide ja lasteaedade toitlustajatelt oodatakse suuremas mahus mahetooraine kasutamist ja eelistatakse keskkonnasäästlikumaid põhimõtteid järgivaid toitlustajaid.

"Senini oleme koolide-lasteaedade toitlustajate leidmiseks korraldatud riigihangetel andnud lisapunkte neile pakkujatele, kes kasutavad toitude valmistamisel vähemalt 25 protsenti mahetoorainet kindlates kaubagruppides. Viimastes hangetes seadsime juba tingimuseks, et vähemalt 20% kogu toorainest peab olema mahe ning lisapunkte teenisid need, kes on valmis vähemalt 51 protsenti kogu toorainest kasutama mahedana," selgitas linnavarade osakonna vanemspetsialist Sirle Sõstra.

Esmakordselt olid hanketingimustes sees ka teised keskkonnahoidu soosivad tingimused. Lisapunkte andsid valmidus kasutada koolipuhvetis korduskasutuspakendeid või biolagunevast materjalist ühekorrapakendeid ning prügi sorteerimine koolisööklas ja -köögiruumides.

Tartu linn leidis hiljutise riigihankega toitlustajad kolmele koolile – Tamme koolile, Mart Reiniku koolile ja Ilmatsalu põhikoolile.

Pakkumuste hindamine toimus menüüde ja koolides pakutava toidu degusteerimise alusel. Komisjon hindas pakkujate esitatud kahe nädala menüüsid, koolides pakutud toitu, menüüde mitmekülgsust ja toorainete oskuslikku kasutamist. Hanke kõigis kolmes osas tunnistati edukaks Baltic Restaurants Estonia ASi pakkumus.

Järgneva viieaastase lepinguperioodi jooksul kasutatakse kolmes eelpool nimetatud koolis toidu valmistamisel vähemalt 51 protsendi ulatuses mahetoorainet. Tamme kooli ja Mart Reiniku kooli puhvetis tulevad kasutusele korduskasutuspakendid või ühekordseid biolagunevast materjalist ühekorrapakendid. Ilmatsalu põhikoolis, kus koolipuhvetit ei ole, pööratakse järgmisel viiel aastal suuremat tähelepanu prügi sorteerimisele.

Riigihanke võitja alustab kolmes koolis toitlustamist eeldatavasti 19. oktoobrist 2020.

Baltic Restaurants Estonia AS kasutab alates septembrist 2020 ka Tartu Rukkilille lastehoiu lastele toidu valmistamisel vähemalt 51% mahetoorainet.

 Lisainfo: linnavarade osakonna vanemspetsialist Sirle Sõstra, tel 7361 693, 512 1899.