# #

Tava- ja mahetoidul on märgatavad erinevused

21.07.14

Jaan-Juhan Oidermaa

Rohkem kui 340 eelneva uurimuse vaheanalüüs näitab, et mahetoidus leidub võrreldes tavatoiduga oluliselt vähem kaadmiumi ja pestitsiidijääke ning rohkem antioksüdante, kuid vähem valke ja aminohappeid. Erinevuste mõju tervisele on aga vaheanalüüsi autorite sõnul hetkel võimatu usaldusväärselt hinnata.

Värske 343 eelnevat tööd hõlmanud analüüsi valmimist toetas Euroopa Liit ja mahetoidu tootmist julgustav Sheepdrove'i heategevusfond. Newcastle'i ülikoolis resideeriva Carlo Leiferti töörühma järeldused erinevad järsult 2009. ja 2012. aastal ilmunud vaheanalüüsist, mis hõlmasid vastavalt 46 ja 223 eelnevalt ilmunud tööd, kus leiti, et tavatoidu ja mahetoidu toitainete ja antioksüdantide sisalduse erinevus on minimaalne.

Loe edasi: teadus.err.ee, 14.07.2014