# #

Teadlaste äsjane uuring hoiatab taimemürkide koosmõju eest

11.03.19

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli, Ghendi ja Cardiffi ülikooli teadlaste värske uuring tuvastas, et põllumajanduses kahjurputukate ja seenhaiguste vastu võitlemiseks kasutatavad mürgid võivad koosmõjus olla arvatust ohtlikumad. Seetõttu soovitavad uurijad juba lähemas tulevikus üle vaadata pestitsiidide riskianalüüsid ning muuta põllumajanduslikke praktikaid.

Üks keskkonnasäästliku kahjuritõrje sammas on looduslikult esinevad röövtoidulised lülijalgsed ehk kahjurite looduslikud vaenlased. Sealhulgas ka oma eluks peremeesorganismi vajavad parasitoided, kes suudavad soodsate tingimuste korral edukalt hoida kahjurite arvukust nii madalal, et keemilist tõrjet pole tarviski. “Niisiis oleks taimekasvatajatele väga kasulik, kui parasitoide oleks kultuurpõldudel liigirikkalt ja arvukalt esindatud ning nende populatsioonid seal oluliselt suureneks,” leidis maaülikooli taimetervise õppetooli dotsent Eve Veromann.

Selle asemel kasutatakse põldudel rutiinselt erinevaid taimekaitsevahendeid, mis ei tapa üksnes kahjureid ja haigusi, vaid on kahjulikud ka kasulikele organismidele. Äsjane rahvusvaheline uurimistöö näitab, et taimekaitsevahendite koosmõju põhjustavaid mehhanisme ei osata veel lõpuni selgitada, mistõttu on töö tulemused alameerivad ja viitavad otseselt vajadusele ammutada koosmõju kohta täiendavat informatsiooni.

Kolme ülikooli teadlaste koostöös uuriti, kas ja kuidas mõjuvad putukamürgi (neonicotinoid tiaklopriid) madalad doosid koosmõjus erinevate fungitsiidi (tebukonasool) kontsentratsioonidega kiletiivalistele parasitoididele (Hymenoptera: Parasitica). Kuna hiljuti keelustati Euroopa Liidus kolme neonikotinoidi (imidaklopriid, klotianidiin ja tiametoksaam) kasutamine, on tõenäoline, et tiaklopriini kasutamine suureneb veelgi. Seega on oluline uurida selle neonikotinoidi potentsiaalset mõju kasulikele organismidele.

Mudelobjektiks oli parasitoid Aphelinus abdominalis, kes on laialdaselt levinud liik ja keda kasutatakse ka edukalt biotõrjes lehetäide vastu. Kunagi varem ei ole pestitsiidide riskianalüüsides käsitletud insektitsiidide ja fungitsiidide koosmõju, ehkki taimekasvatajad kogu Euroopas, sealhulgas ka Eestis kasutavad neid väga sageli koos paagisegudes.

Analüüsis tõsteti esile fakti, et neonikotinoidi toksiline mõju suurenes sünergiliselt koosmõjus fungitsiidiga (mõju võimendus rohkem kui kahe mürgi summeerimine). Uurimuses ilmnes ka tiaklopriidi madalate dooside ülimalt toksiline sünergiline koosmõju tebukonasooliga parasitoidi populatsioonile. Dooside kontsentratsioonid on realistlikud nendele, millega parasitoidid potentsiaalselt põllul kokku puutuvad.

Uurimistöö sai teoks kolme ülikooli: Eesti Maaülikooli, Ghendi Ülikooli ja Cardiff Ülikooli koostöös. Töörühmade koostööd toetas Euroopa ERA-NET C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) projekt nr 33: IPM4Meligethes, IUT36-2, DoRa doktorikool ja SA Archimedes.

Viide artiklile: Willow J, Silva A, Veromann E, Smagghe G (2019) Acute effect of low-dose thiacloprid exposure synergised by tebuconazole in a parasitoid wasp. PLoS ONE 14(2): e0212456. https://doi.org/10.1371/journal.pone.021245