# #

Teave mahepõllumajandusliku tootmisega alustavale tootjale

31.03.14

Isik, kes soovib alustada mahepõllumajandusliku tootmisega peab esitama tunnustamise taotluse ja muu teabe oma ettevõtte kohta Põllumajandusametile. Teabe esitamise aluseks on põllumajandusministri 20. veebruari 2009.a määrus nr 26 Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord.
Ettevõtte tunnustamise taotluste vastuvõtt toimub 10. märtsist kuni 10. aprillini. Vajalikud dokumentide vormid saab Põllumajandusameti kohalikkest maakonnakeskustest. Täpsema teabe ja kontaktandmed leiate kodulehelt www.pma.agri.ee mahepõllumajanduse valdkonna lehelt avalikud teenused või nõuete selgitused tootjatele.

Põllumajandusamet