# #

Teave mahepõllumajandusliku tootmisega alustavatele tootjatele

11.03.15

Põllumajandusamet

Isik, kes soovib alustada mahepõllumajandusliku tootmisega peab esitama tunnustamise taotluse ja muu teabe oma ettevõtte kohta Põllumajandusametile. Teabe esitamise aluseks on põllumajandusministri 20. veebruari 2009.a määrus nr 26 Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord.
Ettevõtte tunnustamise taotluste vastuvõtt toimub 10. märtsist kuni 10. aprillini.


Vajalikud dokumentide vormid saate meie kodulehelt või Põllumajandusameti kohalikkest maakonnakeskustest.
Täpsema teabe ja kontaktandmed leiate meie kodulehelt www.pma.agri.ee mahepõllumajanduse valdkonna lehelt avalikud teenused või nõuete selgitused tootjatele.

Lisainfo: Põllumajandusamet