# #

Teistmoodi koolitunnid Saaremaal

17.12.15

Miks mahetoit on tervislik? Kas mahelehmad on õnnelikud? Mitu nisa on lambal? Kui kõrgele hüppab hobune?

Lapsed talus hobust uudistamas.

Lapsed talus hobust uudistamas.

Kui sa neile ja veel paljudele teistele küsimustele vastata ei oska, oleksid pidanud osalema Saaremaa koolides peetud loengutel, kus õpilastele ja ka õpetajatele need ning veel paljud muud mahepõllumajanduse ja eriti selle loomapidamist puudutavad põhitõed selgeks said.

Sel sügisel käisime külas kolmes koolis – Leisi, Valjala ja Kuressaare Vanalinna kooli põhikooli astme õpilastel. Akadeemiline osa koolipingis tõi mitmekesise pildimaterjali abil kuulajateni mahepõllumajanduse olemuse ja ühtlasi ka arusaamise, et see põllumajandusharu on üks looma-,

looduse- ja inimsõbralik majandusharu. Samapalju kui sai räägitud juttu piltide juurde, üritasime ka õpilastelt ja õpetajatelt paljudele küsimustele vastuseid saada. Tõdesime ühiselt, kord läksid vastused päris rappa, samas aga õnnestus üsnagi keerulistele küsimustele leida õiged vastused.

Vastavalt vanusele

Igas koolis, kus loeng toimus, olid osalejateks kas ühe või kahe klassikomplekti jagu õpilasi. Vastavalt nende vanusele sai ka vestluse temaatikat arendada. Põhikooli lõpuklassidega võis vabalt vestelda looduse mitmekesisuse hoidmise vajadusest ja maheloomade osast selle ülesande täitmisel, noorematele pakkusid aga enam põnevust pildid lambatallede, varssade ja vasikatega. Ikka ja jälle selgitasime, kui tähtis on nende loomade loomupäraste vajaduste arvestamine maheloomakasvatuses – et õnnelikud oleksid nii loomad, nende omanikud kui ka loomakasvatussaaduste tarbijad.

Loengutele järgnes väljasõit talusse. Külastasime Veeve Kaasiku Kaseotsa mahetalu, Andrus ja Lea Sepa Metsa-Johani mahetalu, Liia Sooääre Uustla Ökotalu ning Saare ratsakeskust. Talupidajatel jagus koolilastele nii asjalikku juttu oma talupidamise igapäevaelust, humoorikaid seiku loomapidamisest kui ka üllatusi. Veeve juures lõppes taluringkäik pannkookide söömisega, kus talu üks põhitoode – maasikad – moosi kujul kiituse pälvis. Andrus üllatas aga talu loodusmajas jahindustrofeede näitusega, Liia mahedate õunte ja mahlaga ning Saare ratsakeskuses said kõik õpilased hobuse selga istuda.     

Oleme veendunud, et meie toitumisharjumusi suudavad kujundada ka lapsed, aga selleks on vaja neid harida. Just sel eesmärgil meie koolitused mõeldud olidki. Maheharidust andsime lastele turuarendustoetuse abil, korraldajateks MTÜ Saare Mahe ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. Meie kõigi meelest läks igati asja ette!