# #

Toitlustajate ökomärk lihtsustab mahetooraine kasutamisele viitamist

08.09.16

Eva Lehtla, Maaeluministeerium

Vabariigi Valitsus kiitis heaks mahepõllumajanduse seaduse muudatused, millega võetakse kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes. 

„Mahepõllumajandusliku maa osakaalu poolest oleme Euroopas eririnnas, kuid kuna suur osa mahetoodangust turustatakse seni tavatoodanguna, on Eesti mahetootjate konkurentsieelis ja potentsiaal veel suuresti kasutamata. Et mahetootjad saaksid toodangust väärilist hinda, tuleb see viia ka tarbijani – poelettidele ja söögikohtadesse, mahedalt märgistatuna,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Maheseaduse muudatusega lihtsustame toitlustusasutuste jaoks mahetooraine kasutamisele viitamist. Selleks on kavas tuua kasutusse spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk, millega söögikoht saab tarbijat mahetooraine kasutamisest teavitada.“

Kavandataval toitlustajate ökomärgil saab tarbijatele näidata ettevõttes kasutatava mahetooraine protsentuaalset osakaalu kolmes vahemikus:

  • 20–50% toorainest on mahe;
  • 50–80% toorainest on mahe;
  • 80–100% toorainest on mahe. 

Muudatused leevendavad mahetooraine üle arvestuse pidamise nõudeid. Seni pidid toitlustajad, kes soovisid mahetooraine kasutamisele viidata, pidama täpset arvestust kasutatud tava- ja mahetooraine üle iga toidu põhiselt. Seaduse muutmise eelnõu kohaselt ei pea enam arvestust pidama igas toidus kasutatud mahetooraine kohta eraldi, vaid saab raamatupidamisdokumentide põhjal välja arvutada, mitu protsenti konkreetsel kuul sisse ostetud toidust moodustas mahetoit. Vastavalt saadud protsendile kujunebki tarbijale toitlustuskohas kuvatav mahetooraine osakaalu protsendivahemik.

„Loodav lisavõimalus lihtsustab toitlustusettevõttes mahetoodangu kasutamisest tarbijate teavitamist; pikemas plaanis soodustab see nii mahetooraine üha laialdasemat kasutuselevõttu kui mahetoidu tarbimist laiemalt,“ lisas Kruuse. „Sellest peaksid kokkuvõttes võitma nii tarbijad, kelle jaoks muutub mahetoit paremini kättesaadavaks, kui ka osalised mahetoidu tarneahelas, kes võiksid hakata seeläbi oma toodangu eest paremat hinda saama.“

Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Kõigil toitlustajatel, kes pakuvad toitu mahedana, on endiselt kohustus teavitada mahetoidu pakkumisest VTA-d ja neid kontrollitakse regulaarse toidujärelevalve käigus. Mahetoidu pakkumisest oli 2016. aasta alguse seisuga VTA-d teavitanud 22 ettevõtjat, kes pakuvad mahetoitu 28 toitlustuskohas.

Seadus on kavandatud jõustuma alates 2017. aasta 1. märtsist.