# #

Toitlustajate ökomärk soodustab mahetooraine kasutamist

21.10.16

Mahetoitlustusmärk "80-100% toorainest on mahe".

Mahetoitlustusmärk "80-100% toorainest on mahe".

Mahetoidusektoris tuleb tootmise arendamise kõrval senisest enam keskenduda mahetoodangu töötlemisele ja mahedana müümisele, leidsid täna Maaeluministeeriumis toimunud mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020 hindamise seminaril osalenud mahetootjad ja eksperdid. Järgmisest aastast kasutusele võetav toitlustajate ökomärk lihtsustab mahetooraine kasutamisele viitamist ja soodustab mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.

Nii mahepõllumajandusliku maa pind kui ka mahetootjate arv on Eestis aasta-aastalt kasvanud, samuti on pidevalt kasvanud mahetöötlejate arv.

„Mahesektori oluline arenguvõimalus on tuleval aastal kasutusele võetavas toitlustajate ökomärgis, mis lihtsustab toitlustusettevõtetes mahetooraine kasutamisele viitamist ja parandab mahetoidu kättesaadavust,“ ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.  „Mahetooraine laialdasem kasutamine toitlustuses võimaldab kasvatada mahetoodangu kodumaist tarbimist ja tootjatel oma toodangust paremat hinda saada. Kokkuvõttes on sellest võita kõigil osalistel mahetoidu tarneahelas.“

Maaeluministeeriumis toimunud arengukava hindamise seminaril anti ülevaade mahetootmise, töötlemise ja toitlustamise ja turustamise hetkeseisust, mahepõllumajanduse valdkonna teadmussiirde pikaajalise programmi rakendamise hetkeseisust ning kavandatavatest muudatustest õigusaktides.

Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020 eesmärk on parandada mahepõllumajanduse konkurentsivõimet ja suurendada kohaliku mahetoidu tarbimist. Arengukava seab eesmärgiks kasvatada mahepõllumajandusliku maa pinda 2020. aastaks 180 000 hektarini, mahetoodangu regulaarsete tarbijate osakaalu 20 protsendini elanikkonnast ning Eestis töödeldud mahetoodangu ekspordi kolmekordse kasvu.

Kohtumisel osalesid mahetootjate, Põllumajandusameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Eesti Taimekasvatuse instituudi, Veterinaar- ja Toiduameti, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ning Mahetootjate Jõu- ja Nõukoja esindajad.

Allikas: Maaeluministeerium