# #

Uued uudised Mahepõllumajanduse Lehes

31.03.18

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 80 kirjutatakse järgmistel teemadel: 

 • Eesti põllumajandusmaast on juba viiendik mahe
 • Mida toob kaasa uus mahemäärus?
 • Maheturu konverents: mahepõllumajanduse arengu võtmesõnadeks on usaldus ja eksport
 • Biofachil valitses optimism
 • Eesti mahetootjad Biofachil
 • Töötlejad otsivad mahetoorainet
 • Mahemajanduse tervikprogramm
 • Mahetoetuste vähendamine seab küsimärgi alla mahesektori arengu
 • 2017. aasta mahestipendiumi stipendiaadid
 • Mahepõllumajandus kasvab hoogsalt
 • Prantsusmaa mahesektor kasvas hüppeliselt
 • Miljon soomlast ostab mahetoitu korra nädalas
 • Sikkim: India esimene maheosariik

 

Head lugemist!

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiide pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee