# #

Uuest aastast plaanitakse muuta mahepõllumajanduse ja seemnetootjate riigilõive

11.10.14

Kristo Mäe, Põllumajandusministeerium

Alates 2015. aastast plaanitakse korrigeerida põllumajandusvaldkonna riigilõive ja viia need kulupõhisemaks. Muudatused puudutavad sordikaitse ja sortide registreerimise, seemnete sertifitseerimise ja mahepõllumajanduse valdkonda.

„Põllumajandusvaldkonnas muutuvad need riigilõivud, mille puhul on vahe riigi poolt tehtava toimingu menetluskulude ja riigilõivu laekumisest saadava tulu vahel praegu kõige suurem,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „Lõivud peavad olema proportsioonis järelevalvekuludega.“

Kõige enam puudutab riigilõivumäärade muutumine seemnetootjaid. Riigilõivuseaduse eelnõu kohaselt  suurenevad järgmisel aastal sordikaitse ja sortide registreerimise, seemnete sertifitseerimise ning mahepõllumajanduse riigilõivud. Samuti peavad mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelevad ettevõtjad hakkama tasuma riigilõivu mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kontrolli eest.

Ülejäänud põllumajandusvaldkonna lõivud jäävad eelnõu kohaselt samaks.

Kehtivad ja uued riigilõivumäärad

Mahepõllumajanduse valdkond
Riigilõivu nimetus Kehtiv määr (€) Uus määr (€)
Tunnustamise ja edaspidi igal aastal korralise järelevalve eest kuni 1,5 hektari suuruse maa korral  19 25
Tunnustamise ja edaspidi igal aastal korralise järelevalve eest üle 1,5 hektari kuni 10 hektari suuruse maa korral  35 55
Tunnustamise ja edaspidi igal aastal korralise järelevalve eest üle 10 hektari suuruse maa korral:  
  – kuni 10 hektari kohta 35 55
– lisaks iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit 0,3 0,6
– kokku mitte rohkem kui 511 1000
Tunnustamise ja edaspidi igal aastal korralise järelevalve eest täiendavalt loomühiku kohta 0,6
Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise  ja turuleviimise eest (seeme, toit, sööt)  32 50
Mahepõllumajandusliku toote importija registrisse kandmise ja sellele järgnevast aastast igal aastal järelevalve eest 64 64
 

Loe edasi: www.agri.ee; 10.10.2014