# #

Uuring: põllumaade aluses põhjavees ületavad taimemürgid lubatu piiri

23.04.18

Kristo Elias, Marju Himma

Värskest keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust selgub, et Eestis ületab intensiivse põllumajandustegevusega aladel taimekaitsevahendite sisaldus pinna- ja põhjavees sageli piirnorme.

Uuringus tuuakse välja, et taimekaitsevahendite jääke esines enam kui pooltes proovides. 137 proovist leiti kokku 49 aine jääke. Üheksa taimekaitsevahendi ja laguaine sisaldus ületas lubatud piirnormi ehk 0,1 µg/l (mikrogrammi liitri kohta), kokku 34 proovis.

Näiteks leiti üle Eesti võetud põhjavee proovidest tuntud taimekaitsevahendi glüfosaadi ja selle laguprodukti AMPA jääke. Kogused on küll imeväikesed, kuid näitavad, et  põllumajandus jätab meie põhjaveele oma jälje.

Loe edasi: novaator.err.ee, 16.04.2018