# #

Uus maheportaal koondab mitmesugust õppe- ja teabematerjali

19.05.10

Rahvusvahelise projekti Organic.Edunet eesmärk on parandada mahepõllumajanduse ja agroökoloogia valdkonnaga seotud digitaalsete õppematerjalide kättesaadavust ning lihtsustada nende kasutamist ja rakendamist. Selle eesmärgi saavutamiseks loodi mitmekeelne veebipõhine andmebaas, mis sisaldab paljude autorite/organisatsioonide kvaliteetseid õppematerjale. Organic.Edunet’i mitmekeelne (sh eesti keel) veebiportaal http://portal.organic-edunet.eu võimaldab kasutajatel otsida, avada ja kasutada kõiki andmebaasis sisalduvaid materjale.

Projekti käigus koostati ka mitmeid erinevatele haridusastmetele (põhi- ja kõrgharidus) mõeldud õppestsenaariume, mis kirjeldavad näitlikult, kuidas portaali ja selle materjale oleks võimalik kasutada reaalses õppetöös. Õppestsenaariume kasutati ja katsetati erinevates Euroopa koolides katsekursuste läbiviimisel ja neid tutvustatakse ka riiklikel infopäevadel, kuhu on kutsutud osalema eri huvigruppide esindajad.
Organic.Edunet’i projekt keskendub koostalitlusvõime soodustamisele, kus erinevate autorite poolt loodud mahepõllumajandust ja agroökoloogiat käsitlevate digitaalsete materjalide kogumikele on võimalik portaali kaudu juurde pääseda, neid kasutada ja soovi korral ka enda loodud materjale lisada.

Rohkem infot Organic.Edunet projekti tegevustest ja tulemustest on võimalik leida:
- www.organic-edunet.eu (projekti koduleht)
- http://portal.organic-edunet.eu (Organic.Edunet Portaal)

Projekti toetas Euroopa Liit. 

Eesti Maaülikool