# #

Uus Taani riigieelarve: avaliku sektori köökides peaks olema 60% mahetoitu

19.12.11

Organic Denmark tunnustab toidu, põllumajanduse ja kalanduse ministrit Mette Gjerskovi, kes soovib saavutada Taani avaliku sektori köökides mahetoidu osakaaluks 60%. Selle ambitsiooniga kaasneb ka riigieelarveline raha kohalike omavalitsuste juhendamiseks ja majanduslikuks toetuseks mahetoidu laialdasemal kasutuselevõtul. Kogemuste põhjal võib öelda, et mahekööke ei ole ilmtingimata palju kallim pidada.

Taanis serveeritakse iga päev avaliku sektori köökides 500 000 einet. Tulevikus soovitakse, et 60% lasteasutuste, haiglate, hooldekodude ja teiste avaliku sektori köökide toidust oleks mahe. Avalike köökide mahedamaks muutmiseks on Taani valitsus riigieelarves kahe aasta jooksul ette näinud 72 mln DKK (üle 9,7 mln €).

Kuna mahetoit annab ühiskonnale palju eeliseid, siis on iseenesestmõistetav, et riik soodustab mahetoidu ostu, nt keskkonnakaitselistel põhjustel. Usutakse, et avaliku sektori köökide muutmine enam mahetoitu kasutavaks toob kaasa tavapõllumajandusmaa ülemineku mahedaks sellises ulatuses, mida pole viimase 10 aasta jooksul nähtud.

Mahe- ja tervislikum toit haiglates, koolides ja hooldekodudes

Taani toidu, põllumajanduse ja kalanduse ministeerium toetab kohalikke omavalitsusi köökide toorainekasutuse ümberkorraldamisel. Varasemad kogemused näitavad, et tervislikumate ja mahetoitude kasutamine köökides on võimalik ka olemasolevate eelarvete raames, kui vähendada toidu ülejääke ja muuta menüüd, nt osta toitu vastavalt hooajale ning kasutada rohkem köögivilju ja vähem liha.

Vaja on arukamaid lahendusi, näiteks selliseid, kus korraga saavutatakse mitu eesmärki. Avaliku sektori köögid saavad suunaandvaks nii mahetoidu kui ka rahva tervise arendamisel. Samal ajal paraneb ka köökides tööd tegevate inimeste professionaalsus. Kopenhaageni ja Albertslundi omavalitsuste kogemused näitavad märkimisväärset arengut, kui köökide töö ümberkorraldamiseks seati spetsiaalsed poliitilised eesmärgid. Kui ka valitsus oma õla alla paneb, on tulemus veelgi parem.

Eesmärgiks on pikendada maheturu kasvu läbirääkimiste abil

Rohkem mahetoitu avaliku sektori köökides on osa Organic Denmarki mahetoidu turukasvu paketi ettepanekutest, kus tähtsateks teemadeks on ka mahetoodete tootearendus, teadusuuringud, biogaasi lahendused ja noorte talunike abistamine mahetootmisega alustamisel. Organic Denmark peab poliitikutega nende tulevikusuundade osas läbirääkimisi. Kui läbirääkimised õnnestuvad, on oodata, et Taani saab kõigi aegade suurima mahetoidu turukasvu toetuspaketi.

Organic Denmark´i portaalis ilmunud uudise „New national budget: 60 % organic food in public kitchens" põhjal