# #

Valmis inglise keelne käsiraamat mahesigade heaolu parendamiseks

16.12.15

Maaleht

Sigade tervise ja heaolu parendamise käsiraamatu koostamisel kasutati 74 tootja, konsulendi ja teadlase eksperthinnangut ning teaduskirjandust maheseakasvatuse alal.

Projekti üks eesmärke oli võrrelda kolme mahesigade kasvatamise meetodit üle kogu Euroopa, hinnates loomade heaolu ja keskkonnamõju. Projektis osalesid kaheksa Euroopa riigi maheseakasvatajad.

Andmed farmi juhtimise, loomakasvatuse, söötmise ja loomatervishoiu kohta koguti farmikülastuste käigus ning neist koostati nn parimate praktikate raportid, mis formuleeriti teadlaste abiga teistele farmeritele kergesti kasutatavaks ning anti välja käsiraamatuna.

Käsiraamat on kättesaadav inglise keeles. Vaata videot ja leia rohkem infot SIIT

Käsiraamat valmis rahvusvahelise projekti ERANet CoreOrganic2 ProPIG raames.