# #

Valmis karjavalvekoerte õppevideo lambakasvatajatele

02.01.23

Maheklubi.ee

Mahepõllumajanduse Koostöökogu ning Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu ühise ettevõtmisena valmis õppevideo karjavalvekoertest.

Oma kogemusi jagavad Liilia Tali (Rõõmu talu) ja Lilian Freiberg (Ala-Mähkli talu), mahelambakasvatajad Karula rahvuspargist.

Mõlemal karjakasvatajal oli enne karjavalvekoerte kasutamist probleeme sellega, et hundid käisid paarinädalase vahega karjas ja murdsid lambaid. Elektrikarjusest jäi väheks, aga koos karjavalvekoertega on mõlemad kasvatajad saanud kiskjatega piirid paika – hunt ei ole tulnud karja, kus lambad on koos  karjavalvekoertega.

Karjavalvekoera kasvatamine kutsikast töökoeraks on väga suur ja järjekindlust nõudev töö, mis kestab aasta kuni poolteist aastat ja igast kutsikast korralikku töökoera ei saagi. Karjavalvekoer veedab kogu oma elu lammastega, talvel laudas, suvel karjamaal. Ta liigub koos karjaga; püsib aias koos lammastega; joob vett sealtsamast, kust lambadki; ei vaja karjamaal oma varjualust, vaid varjub kõrvetava päikese eest metsatukka nagu tema karigi. Karjavalvekoer peab kuuletuma inimesele. Teda toidetakse üks kord päevas lammaste ligidal ja oluline on, et see toimuks erinevatel kellaaegadel. Ei tohi juhtuda, et koer hakkab kindlal ajal värava juures ootama, sest kätte on jõudnud söögiaeg. Korralikult välja õpetatud karjavalvekoerast on väga palju abi.

Karjavalvekoerte kasutamise tava on Eesti lambakasvatuses küllalt uus, samas kujunenud tõhusaks vahendiks kiskjakahjude vähendamisel. Kiskjakahjud ei seostu alati otseselt maha murtud või vigastatud loomade arvuga. Kui lambad suvel igapäevaselt lauta või varjualusesse ajada, siis on kari küll hundi eest kaitstud, aga sellisel loomapidamise viisil on palju puudusi. Lauta ja lauda sissepääsu juurde, kus loomad kõige sagedamini viibivad, kuhjuvad väljaheited ja kogunevad parasiidid. Mahetootmises on oluline selliseid riskiolukordi vältida. Karjavalvekoertega saab lambaid ööpäevaringselt karjamaal pidada. Samuti jääb karjateedel matkates ja öösel laudas passides tallede juurdekasv väiksemaks, kuna ühest küljest kulub rännakule energiat, teisest küljest jäävad kasutamata kuumade suvepäevade kõige magusamad toitumisajad varastel hommiku- ja hilistel õhtutundidel. Karjavalvekoerte kasutamine võimaldab ka kiskjaohtlikus piirkonnas vaid karjamaarohtu söödana kasutades saada paremaid juurdekasve.

Karjavalvekoerte video leiate Maheklubi youtube kanalilt:

https://www.youtube.com/watch?v=rRDiBk_mT-8&t=18s