# #

Värskes Mahepõllumajanduse Lehes palju huvitavat lugemist

28.06.17

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 77 kirjutatakse järgmistel teemadel:

  • Vanemloomaarst Alar Onoper vastab lihaveiste tervist puudutavatele küsimustele
  • Soovitused mahemunakanade tervishoiu ja heaolu tagamiseks
  • Maheklaster hakkab mahetaimekasvatust arendama teaduslike meetoditega
  • Künnivaba mullaharimise konverents Austrias
  • Kuidas mahepõllumajandus leevendab kliimamuutusi ja mahetootjad panustavad kasvuhoonegaaside vähendamisse
  • Maheturu uudised Soomest, Taanis, Ameerikast ja Prantsusmaalt
  • Mahetootjad olid Eesti Toidumessil „Sööma“ hästi esindatud
  • Parima mahetootja ja mahetoote konkurss 2017
  • 11. Euroopa mahekongress toimub seekord Eestis
  • Ilmunud trükised, tulevased sündmused jpm

Head lugemist!

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee