# #

Vastu võeti uus mahepõllumajanduse määrus

28.05.18

22. mail võttis Euroopa Nõukogu vastu uue mahepõllumajanduse määruse, mis jõustub 1. jaanuaril 2021. Määruse ülevaatamise ja muutmise 2011. aastal alanud protsess on sellega lõpusirgel. Lisanduvad veel mõned täiendavad delegeeritud ja rakendusaktid.

Uue määruse ettevalmistamine oli äärmiselt pingeline ja pikk protsess. Euroopa Komisjoni esialgne määruse ettepanek pälvis maheorganisatsioonidelt üle Euroopa palju kriitikat, kuni selleni, et Komisjon peaks ettepaneku tagasi võtma ja kogu protsessi peatama. Pikkade vaidluste järel jõuti kompromissini, aga mitte lihtsustamiseni, mis oli üks algseid põhjendusi, miks muutmist vaja on. Praeguse määruse tekst on üle 300 lehekülje ja nõudeid tuleb veel mitmete täiendavate õigusaktidega juurde. Samuti muutuvad nõuded kokkuvõttes rangemaks.

Komisjoni sõnul soodustab uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise jätkusuutlikku arengut ELis ning selle eesmärk on tagada põllumajandustootjatele ja ettevõtjatele õiglane konkurents, vältida pettusi ja ebaausaid tavasid ning suurendada tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu. Määrusega täpsustatakse mahepõllumajanduse nõudeid, et nende rakendamine oleks ühtlane kõigis liikmesriikides. Samuti peab ELi mahenõuetele vastama kolmandatest riikides pärit importtoodang.

Määruse suund on nt ka see, et aja jooksul kaoksid ära erandid tavasööda ja tavaseemne kasutamiseks ning tavaloomade sissetoomiseks. Kuna praegu pole veel kõiki sisendeid alati võimalik mahedana osta, siis jäävad siiski ka uue määrusega mitmed erandid kehtima. Mahesisendite parema kättesaadavuse huvides peavad liikmesriigid maheseemne andmebaaside kõrvale looma ka maheloomade andmebaasid.

Alates 1. jaanuarist 2021:

  • tootmise nõudeid ühtlustatakse mitmete erandite järkjärgulise kaotamisega,
  • kontrollisüsteemi tugevdatakse rangemate ettevaatusabinõude ja usaldusväärsete riskipõhiste kontrollidele kaudu kogu tarneahela ulatuses,
  • kolmandate riikide tootjad peavad järgima samu nõudeid nagu ELis,
  • mahenõuete reguleerimisala laieneb uute tootegruppide (nt mesilasvaha, vill, nahk, sool) ja täiendavate tootmisreeglitega (nt hirved, küülikud, kodulinnud),
  • grupisertifitseerimise süsteem lihtsustab väikepõllumajandustootjate sertifitseerimist,
  • pestitsiidide juhusliku saastumise ohu vähendamiseks kasutatakse ühtsemat lähenemisviisi,
  • erandina võib väikese riskiga ettevõtteid kontrollida mitte igal aastal, vaid üle aasta.

Lähiaastatel lisanduvad veel delegeeritud ja rakendusaktid, millega täpsustatakse paljusid nõudeid. Kõik need peavad olema vastu võetud hiljemalt 2020. a juuni lõpuks.

Uus määrus kohaldub alates 1. jaanuarist 2021 ning seda saab eesti keeles lugeda siit: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-62-2017-INIT/et/pdf

Maheklubi.ee