# #

Veebruari alguseks tuleb esitada mahetoodangu andmed uuele ametile

06.01.21

1. jaanuarist 2021 alustas tööd Põllumajandus- ja Toiduamet. Uus amet täidab kõiki Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti seniseid ülesandeid, sidudes valdkonnad ühtseks tervikuks.

Ametil on uus veebileht https://www.pta.agri.ee, mahepõllumajanduse valdkonnaga seotud teemad leiab https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/mahepollumajandus

Kahe ameti ühinemise protsessist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.agri.ee/et/pollumajandus-ja-toiduameti-moodustamine

Vastavalt põllumajandusministri määrusele nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“ tuleb mahepõllumajandusliku toodangu andmed esitada Põllumajandus- ja Toiduametile 1. veebruariks 2021 (kui ettevõttes olid 2020. aastal aga ainult 1., 2. või 3. aasta üleminekuaja põllud ja/või  üleminekuaja loomad, linnud ja mesilased, siis Teil ei ole vaja mahetoodangu andmeid esitada).

Mahetootjatel tuleb esitada Põllumajandus- ja Toiduametile üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja/või katmikkultuuride saagi kogused, mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused, üleminekuaja läbinud loomadelt ning lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused ning mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused 2020 aasta kohta. Samuti tuleb esitada ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvud liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

Mahepõllumajandusliku toodangu andmeid saab esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html

Lähem info:
Olvia Laur
Mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist
5038 460
olvia.laur[A]pta.agri.ee