# #

VIDEO: Mahepõllumajanduse roll Euroopa Liidu uues ühises põllumajanduspoliitikas

02.06.12

Põllumajandus kogu Euroopas vajab radikaalseid muutusi. Probleeme on palju: keskkonna saastamine, elurikkuse kadu, viljakate muldade hävimine, veereostus, loomade pidamine halbades tingimustes jne. Euroopa Liit kujundab praegu oma ühist põllumajanduspoliitikat aastateks 2014-2020.
IFOAMi Euroopa Liidu Grupp, siinsete mahepõllumajandusorganisatsioonide katusorganisatsioon rõhutab, et jätkusuutlikkusel ja mahepõllumajandusel peaks olema uues poliitikas keskne roll. Kui miljonid hektarid Euroopa põllumaad kannatavad muldade degradeerumise all, on üks tähtsamaid eesmärke mullaviljakuse säilitamine. Samuti peaks uus poliitika toetama loomade heaolu. Mahepõllumajandus pakub võimalusi mõlema eesmärgi täitmiseks ning peaks olema kohustuslik, Euroopa Liidu eelaevest suurel määral toetatav meede kõigil liikmesriikide maaelu arengukavades.
IFOAMi Euroopa Liidu Grupi president Christopher Stopes ja teised asjaosalised räägivad mahepõllumajandusest ja tema rollist Euroopa Liidu uues ühises põllumajanduspoliitikas. Vaata videot:

http://vimeo.com/ifoameu/cap või

http://www.youtube.com/watch?v=fkCvrUVXIDc&list=UUE8156SZLkRQMfvZjC-FM5Q&index=1&feature=plcp

Allikas: www.ifoam-eu.org