# #

Toitlustajale

Paljudest riikides on maherestoranid ja -kohvikud üsna levinud. Kuigi ka Eestis kasutavad mõned toitlustajad mahetoorainet, siis mahetoitlustajaid on praegu veel väga vähe.

Mahetoitlustajad peavad olema VTAle teavitatud (vt teavitamise vorm) ja järgima mahepõllumajanduse reegleid ning olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Siin on aga erand:
- Teavitatud ei pea olema toitlustusettevõte, kus tarbijale pakutakse teisest ettevõttest pärit mahepõllumajanduslikku toodet, muutmata kujul (võimalik nt hotelli hommikusöögilauas, kus saab pakkuda jogurtit originaaltopsis).

Mahetoidu pakkumiseks toitlustusasutuses on mitmeid eri variante:
- Mahepõllumajandusele võib viidata menüüs toidu müüginimetuses, kui toidu kõik koostisosad on pärit mahepõllumajandusest ja kasutatud on vaid mahepõllumajanduses lubatud aineid. Juhul kui kõik tooted menüüs vastavad eespool nimetatud nõuetele, võib kasutada kogu menüüs viidet mahepõllumajandusele.
- Mahepõllumajandusele võib viidata toidu koostisosade loetelus, kui toidus kasutatakse mingit mahekoostisosa (nt kartul prae juures).

- Juhul kui menüüs olevate kõikide toodete teatud koostisosad on mahepõllumajanduslikud, võib kasutada kogu menüüs viidet mahepõllumajandusele (nt kogu liha või kogu köögivili).

Vt ka mahetoidu toitlustuses kasutamise juhendit siit.