# #

Maheklaster

Maheklaster MTÜ innovatsiooniklastrite meetme projekt „Innovatsioon mahetaimekasvatuses“
maheklaster.ee

Eesmärk: Suurendada Eesti mahetaimekasvatuse konkurentsivõimet ning majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust

Tegevusvaldkonnad: põllukultuuride ja köögiviljade kasvatus maheviljeluses

Klastri liikmed:

Mahepõllumajandusettevõtted üle Eesti: Kaspar Toomsalu FIE, OÜ JUPPI , Väljaotsa OÜ, OÜ EHE Pojad, Agriculture AS, OÜ Riido Ökotalu, OÜ Heavili, ABL Baltic Seeds AS, Põlgaste Talu OÜ, OÜ Erto talu, Kiltsimäe talu, Osaühing FIO, Mahe Kati OÜ, Tarvastu Saariku talu, Mahetalu OÜ.

Põhisuund ettevõtetel  - 7 põllukultuurid, 6 köögivili, 1 töötleja

Suurimad ettevõtted kasvatavad põllukultuure ligi 600 hektaril, keskmiselt tegelenud mahetootmisega 8 aastat. Huvi katsetada uute tehnoloogiatega, teha koostööd teadlastega

Klastri partnerid:

Eesti Taimekasvatuse Instituut ; Eesti Maaülikool, PKI; Tartu Ülikool; Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus; SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus; Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus; Agri Partner OÜ, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL (maailma juhtiv mahepõllumajanduse uurimisinstituut Šveitsist)

Klastri innovatsioonitegevused:

9 tegevust põllukultuuride kavatuse valdkonnas ja 7 tegevust köögiviljakasvatuse valdkonnas. Põhirõhk põldkatsetel ettevõtetes, sh katselapikatsed ETKIs.

 

Põllukultuuride kasvatus:

P1. Mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksi hõlmav mahepõllukultuuride kasvatustehnoloogia, 2017-2019

Eesmärk: Välja selgitada efektiivsemad mineraalide ja bioaktivaatorite kompleksid ning töötada välja saadud tulemustel põhinev kasvatustehnoloogia.

 

P2. Mahepõllukultuuride leheväetised ja nende kasutamise kasvufaasid, 2017-2018

Eesmärk:  Välja selgitada sobivaimad mahepõllumajanduses lubatud leheväetised ja töötada välja meie agroklimaatilistesse tingimustesse sobiv kasutustehnoloogia.

 

P3. Paljuliigilised vahekultuuride segud haljasväetisena mahepõllukultuuride külvikorras, 2018-2019

Eesmärk: Välja selgitada erinevate lühiajaliste paljuliigiliste vahekultuurisegude haljasväetisena kasutamise efektiivsus ja välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas mahetaimekasvatuses.

 

P4. Saagikultuuride segukülvides kasvatamine, 2019-2020

Eesmärk: Välja selgitada sobivaimad kooskasvatatavad kultuurid ja nende kasvatustehnoloogia saagi kvaliteedist ja saagikuse stabiilsuse seisukohast ning anda sellest tulenevaid kasvatussoovitusi.

 

P5. Teravilja ja õlikultuuride seemnete töötlemine mikroelementide ja bioaktivaatoritega ning töödeldud seemne kui toote väljatöötamine, 2018-2019

Eesmärk: Välja selgitada seemnete mineraalide ja bioaktivaatoritega töötlemise mõju taimede arengule ning vastupidavusele haiguste ja kahjurite suhtes. Töötada välja sobivad tehnoloogiad nii tootmisettevõtete jaoks kui ka turustatavate seemnete töötlemiseks, millega luuakse eeldused Eesti turule täiesti uue toote toomiseks.

 

P6. Puutuhk ja biosüsi mahepõllukultuuride väetisena, 2017-2020

Eesmärk. Välja selgitada kohalike mahetootmisesse sobivate väetisainete – puutuha ja biosöe mõju põllukultuuride kasvukeskkonna parandamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

 

P7. Vähetuntud valgurikkad söödakultuurid, 2017-2020

Eesmärk. Vähetuntud valgurikaste söödakultuuride kasvatusvõimaluste väljaselgitamine.

 

P8. Kasutatud tehnoloogiliste võtete komplekshinnang, 2020

Eesmärk. Erinevate tegevuste raames rakendatud tegurite mõju hindamine mahetaimekasvatuse katsealade mullavilljakusele ja mulla mikrobioloogiale ning kultuuride saagikusele ja saagi kvaliteedile. Katsetatud tehnoloogiate mõju hindamine läbi olelusringi, mis sisaldab nii keskkonna kui ka majandusliku mõju hindamist.

 

P9. Jahu küpsetuskvaliteedi seos kasvatustehnoloogiaga ja alternatiivsed jahuparandajad, 2020

Eesmärk. Välja selgitada erinevate tootmistehnoloogiate mõju maheteravilja kvaliteedile toidutoorainena pagaritoodete valmistamiseks ning leida sobivad alternatiivsed jahuparandajad küpsetuskvaliteedi tõstmiseks.

 

Köögiviljakasvatus:

K1. Põhikultuuri kasvatamine koos vahekultuuriga maheköögiviljakasvatuses, 2017-2019

Eesmärk: Välja selgitada köögivilja reavahedes  kasvatatava vahekultuuri efektiivsus põllu umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks. Välja töötada soovitused sellise tehnoloogia kasutamiseks.

 

K2. Paljuliigilised haljasväetiskultuuride segud maheköögivilja eelkultuurina, 2018-2019

Eesmärk: Välja selgitada paljuliigiliste haljasväetiskultuuride segude köögivilja eelviljana kasvatamise efektiivsus, arvestades nende mõju umbrohtumusele, mullaviljakusele ning köögiviljade saagikusele. Välja töötada tehnoloogilised soovitused sobilike haljasväetissegude ja nende kasutamise osas maheköögiviljakasvatuses.

 

K3. Mahesibula ja -küüslaugu külvieelse töötlemise puhised, 2017-2019

Eesmärk: Välja selgitada mahesibula ja –küüslaugu paljundusmaterjali mahapanekueelse töötlemise meetodite ja vahendite efektiivsus seenhaigustesse nakatumise vähendamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

 

K4. Bioaktivaatorite kasutamine maheköögiviljakasvatuses, 2017-2019

Eesmärk: Välja selgitada bioaktivaatorite ja nende kombinatsioonide efektiivsus maheköögiviljade haigustesse nakatumise vähendamiseks ja saagikuse suurendamiseks ning välja töötada soovitused nende kasutamiseks tootmistingimustes.

 

K5. Multšimine avamaa maheköögiviljakasvatuses, 2019-2020

Eesmärk: Välja selgitada multšide kasutamise efektiivsus avamaaköögiviljakasvatuses umbrohtumuse vähendamiseks ning mullaviljakuse ja saagikuse suurendamiseks. Tehnoloogiliste soovituste andmine reavahedes multšimiseks.

 

K6. Kartuli-lehemädaniku looduslikud tõrjevahendid, 2018-2019

Eesmärk: Välja selgitada kartuli-lehemädaniku looduslike tõrjevahendite efektiivsus kartuli saagikuse suurendamiseks.

 

K7. Maheköögiviljade väärindamine fermenteerimise teel, 2020

Eesmärk:  Fermenteerimise kui ühe säilitusvõimaluse sobivuse väljaselgitamine köögiviljade puhul, mida turul fermenteerituna ei pakuta ning sobilike köögiviljade jaoks tehnoloogiliste skeemide väljatöötamine maheköögiviljatoodete valiku laiendamiseks.

 

Klastri tegevjuhi nimi ja kontaktandmed:

Airi Vetemaa,

5225936

maheklaster@gmail.com