# #

Ilmus Mahepõllumajanduse Leht nr 86

10.10.19

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 86 kirjutatakse järgmistel teemadel:

  • Leivapäeval pärjati tänavused parimad mahetootjad ja -tooted 
  • Auhinnatud mahetooted
  • Auhinnatud mahetootjad
  • Mahepõllumajandus võib olla üks lahendusi ÜRO säästva arengu
  • eesmärkide saavutamiseks
  • Iidne tarkus uude aega – kuidas mõista mikroobide jõudu
  • Mahekeskus tunnustab mahepõllumajanduse eestvedajaid
  • Üleeuroopaline mahesisendite andmebaas
  • Üleilmne mahestatistika käepärases vormis

Head lugemist!

Varasemaid numbreid saad lugeda siit: Mahepõllumajanduse Leht

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiide pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee