# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogu vaatab tulevikku

11.12.15

Mahepõllumajandus on dünaamiline sektor, kus ka tänavu on nii põllumeeste kui ka töötlejate arv kasvanud. Ka tarbijad soovivad järjest rohkem mahetoitu osta ja mahekauba valik kauplustes laieneb. Juba aastaid on mahepõllumajanduse edendamisele oma tegevustega toeks olnud ka Mahepõllumajanduse Koostöökogu organisatsioonid. Sel nädalal toimus nende organisatsioonide aastalõpu koosolek, et võtta kokku selle aasta tegevused ja teha plaane järgmiseks aastaks.

Koostöökogu organisatsioonid viisid tänavu sarnaselt eelmisetele aastatele ellu mitmeid mahepõllumajandust ja mahetoitu tutvustavaid projekte. Mahetoitu tutvustati nii tele-, veebi- kui ka trükimeedias ning kauplustes, inimesi kutsuti tutvuma mahetalude tegemistega  ja tuntud kokkade kaasabil pakuti talu toorainest valmistatud maitsvat mahetoitu.  Koolilastel oli võimalus mahetalus ise käsi mullaseks teha ja näha oma silmaga, kuidas toit nende toidulaiale jõuab. Valmistati ka teabematerjale. Kõik tegevusi ellu viinud organisatsioonid kinnitasid, et tagasiside on sihtgruppide poolt olnud väga positiivne. Üheks oluliseks toetusallikaks oli riiklikult makstav turuarendustoetus. 

Koostöökogu tegi ka toetusavalduse mahepõllumajanduse seaduse muudatusettepanekule, millega lihtsustatakse oluliselt bürokraatlikke nõudeid mahetoidu kasutamisel toitlustusasutustes. Kasutusele on plaanis võtta mahetoitlustamise logod, mille alusel tarbija saab teada, kui suurel määral toitlustaja mahetoorainet kasutab. Sarnane lähenemine on mahetoitlustamist tõhusalt edendanud nt Taanis ja Rootsis.

Koostöökogu organisatsioonid kavatsevad kindlasti mahepromo tegevustega jätkata. Suuremat tähelepanu on plaanis pöörata lasteasutustes ja restoranides mahetoidu kasutuse edendamisele. Kavas on ka muid tegevusi, mis aitaks kohaliku mahetoidu tarbijale paremini kättesaadavaks teha.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu asutati 2006. a eesmärgiga ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest ja esindada mahesektori huve. Koostöökokku kuulub 13 organisatsiooni, kelle peamine tegutsemisvaldkond on mahepõllumajandus. Käesoleval aastal asutati ka mitu uut maheorganisatsiooni, kes on oodatud koostöökoguga ühinema. 

Koostöökogu ootab mahesektori arenguideid ja ettepanekuid mahetoidu tootmise ja töötlemise edendamiseks ning mahetoidu propageerimiseks (e-mail: mahekogu@gmail.com). Lähemalt vt Koostöökogu organisatsioone aadressilt www.maheklubi.ee/koostookogu