# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

2006. a juulis asutasid kaheksa ma­heorganisatsiooni Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mille eesmärk on ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest.

Mahepõllumajanduse Koostöökogul on 16 liiget: MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, Eesti Mahepõllumajandu­se Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootja­te Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõr­gustik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ Wiru Vili, MTÜ Eesti Maheteravili, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda, MTÜ Mahe Lam­bakasvatuse Klaster, MTÜ Liivimaa Lihaveis ja MTÜ Maheklaster.

Aastate jooksul on Mahepõllumajanduse Koostöökogu oma liikmete vabatahtliku töö raa­mes tegelenud mahetootjate huvide eest seis­misega maaelu arengukavade väljatöötamisel ja mahepõllumajanduse arengukava koostami­sel. Koostöökogu on olnud esindatud nt Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjonis ja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ette­valmistavas juhtkomisjonis ja seirekomisjonis. MAK 2014-2020 seirekomisjonis esindab koos­töökogu Merit Mikk ja Teadmussiirde komisjonis Airi Vetemaa.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu ootab infot mahetootjate probleemide kohta ja ettepanekuid mahepõllumajanduse edendamiseks.

Koostöökogu kontakt

e-mail: mahekogu[A]gmail.com

Koostöökoguga saab kontakteeruda ka kõigi selle liikmesorganisatsioonide kaudu.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu Saaremaal 2011. aastal.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu Laulasmaal 2016. aastal.