# #

Maheklaster MTÜ

Tegevus

Maheklaster loodi 2015. aastal eesmärgiga edendada mahetootjate keskkonna ja majandusalast jätkusuutlikkust. 2017-2021 aastal viiakse ellu MAK innovatsiooniklastri projekti "Innovatsioon mahetaimekasvatuses", kus keskendutakse peamiselt põllukultuuride ja köögiviljade kasvatustehnoloogiatele. 
Maheklastris on 15 maheettevõtetest liiget, lisaks on partneritena kaasatud mitmed teadus- ja arendusasutused.

Kontakt

Maheklaster MTÜ
Airi Vetemaa, juhatuse liige
maheklaster@gmail.com
5225936