# #

Lőuna-Eesti Toiduvőrgustik

Ajaloost

Toiduvõrgustiku mõtte arendamiseks Lõuna-Eesti jaoks tekkis tuumikrühm 2006. aastal maaelu eksperdi Roger Evansi (Šotimaa), Võrumaa Talupidajate Liidu esimehe Andres Sootsi ja ETNA Eestimaal esinaise Kaja Keskülaga.
Alustati koolitustega, mis täiendasid kokkutulnud talunike teadmisi toidu tootmises ja turunduses ning praktilisi oskusi töötlemises ja toiduhügieenis.
Nii tekkis Lõuna-Eesti väiketalunikel viimase kolme aasta jooksul koostöö, millega ühiselt arendatakse kohaliku elamustoidu, käsitöötoidu ja mahetoidu pakkumist. Nn toiduvõrgustiku talunike grupp on osalenud mitmel korral Tartus Antoniuse õueturul, aga ka isegi Maamessil erinevate toodete pakkumisega. Lisaks erinevad laada Võrus ja maakonnas. Kohalike maitseüllatustega on välja tuldud turismiüritustel ning põllumeeste üritustel. 2008. aastal jõuti tulundusühistu Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik loomiseni.

Tegevus

LET Saksamaal Grüne Wochel

LET Saksamaal Grüne Wochel

Pakume üheskoos oma tooteid ka kätteviimisega nn kastisüsteemiga. Pakutavate toodete nimekiri on üha arenenud ja huviliste hulk kasvanud ilma erilise reklaamita. Klientide hulgas on nii jaekaubandusettevõtteid kui katoitlustajaid.

Lõuna Eesti Toiduvõrgustik on käinud Euroopa taluturul Saksimaal, võrdlus teiste oma ala tegijatega andis palju indu ja häid ideid. 

Esindajad:

Margo Mansberg, Ago Kaasik

Tulundusühistu Lőuna-Eesti Toiduvőrgustik
522 3342; myygijuht.let@gmail.com 
Alt-Lauri talu, Lauri küla, Rőuge vald, Vőrumaa 66247
www.let.ee