# #

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

Tegevus

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus (EMSA) loodi 2000. aastal eesmärgiga edendada mahepõllumajandusalast tegevust Eestis.

EMSA on algatanud ja ellu viinud erinevaid mahepõllumajandusega seotud nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte koolituse, info edastamise, koostöö ja mahepõllumajanduse promo alal. Projektide finantseerijateks on olnud Põllumajandusministeerium/Maaeluministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, PRIA, ELi programmid jm.

EMSA on ülemaailmse mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM liige ja esindab Eestit IFOAMi Euroopa Liidu grupis.

EMSA haldab mahepõllumajanduse portaali Maheklubi.ee

Kontakt

Airi Vetemaa, tegevjuht, juhatuse liige
airi.vetemaa[A]gmail.com; 522 5936
Kungla 1a, 50403 Tartu