# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogul osalenud Taani lihatöötleja soovitab Eestil rohkem mahesigu kasvatada

06.07.11

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkusaamisel osalenud Taani maheliha töötlemis- ja turustusettevõte Hanegal A/S soovib Eestist rohkem maheliha osta ning on valmis Eesti maheseakasvatusele kaasa aitama.

Taani ettevõtte Hanegal A/S eksperdid Fie Graugaardi ja Ulrich Kern-Hansen külastasid koostööpartnerit Märjamaa Lihatööstust ja teisi maheettevõtteid. Hanegal ostab Märjamaa Lihatööstuselt maheveise- ja mahelambaliha alates 2009. aastast.

Taani ekspertide Fie Graugaardi ja Ulrich Kern-Hanseni sõnul on nad Eestist pärit veise- ja lambaliha kvaliteediga rahul. „Meie jaoks on väga tähtis loomade heaolu ja see oli ka üks põhjus, miks otsustasime Eesti mahetootjaid ise külastada. Oleme nähtuga, nagu ka liha kvaliteediga, väga rahul ja plaanime ostetavaid koguseid kindlasti veelgi suurendada. Hanegalil on suur huvi ka mahesealiha vastu, kuid Eestis pole see tootmissuund veel mahedana arenenud. Oleme nõus sellele Taani maheseakasvatuse nõustajate abil kaasa aitama,“ rääkisid taani eksperdid.

„Koostöö taanlastega on sujunud hästi, seda tõestavad ka järjest suurenevad kogused,“ ütles Märjamaa Lihatööstuse tegevjuht Olavi Liblik. „Eesti tarbijad on suhteliselt hinnatundlikud ja seetõttu on Taani eksportimine maheda veise- ja lambaliha müügimahtude suurendamiseks kindlasti väga vajalik. Maheseakasvatust on Eestis kahjuks praegu väga vähe, kuid sel on hea perspektiiv kasvada. Mul on väga hea meel, et taanlased on huvitatud ka arendustööle kaasa aitamisest.“

 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkusaamine toimus 29. ja 30. juunil Aavikunurga Puhkemajas Saaremaal. Kokku oli esindatud 11 organisatsiooni 23 inimesega. Lisaks kohtumisele Taani ettevõtte esindajatega arutati ka päevakajalistel teemadel:

- Darja Matt EMÜ Mahekeskusest tegi kokkuvõtte rahvusvahelise projekti PICKFIBER raames koostatud mahe- ja tavatoidu kvaliteeti ning tervisemõjusid võrdlevaid uuringuid tutvustava kogumiku huvitavamatest aspektidest;

- anti ülevaade maheorganisatsioonide selle aasta tegevustest – varasemast enam pannakse rõhku mahetoitu tutvustavatele projektidele;

- Eesti Antroposoofiaühingu toetaja, väliseestlane Ilmar Randuja Šveitsist jagas biodünaamilise aianduse ja seemnekasvatuse kogemusi.

Mahepõllumajanduse Koostöökogusse võeti vastu uus organisatsioon, sel kevadel asutatud Lääne- ja Ida-Virumaa mahetootjaid ühendav MTÜ Virumaa Mahetootjad. Mahepõllumajanduse Koostöökogu uueks eesistujaks valiti MTÜ Saare Mahe.

Hanegal A/S (www.hanegal.dk) on Taani maheliha töötlemise ja turustamise ettevõte. Kokku on Hanegali tootevalikus ligikaudu 300 toodet sea-, veise-, lamba- ja linnulihast, lisaks veel kalatooted. Alustati 1996. a vaid sealihaga, tarbijate nõudlus tervislike toodete järele on pidevalt suurendanud just muude loomade liha ja kalatoodete osa. Liha töötlemisel ei kasutata mingeid lisa- ega abiaineid. Ettevõtte 2010. a käive oli 5,5 mln eurot, töötlemishoonete pind 4000 m2. Vaata tooteid:  http://www.hanegal.dk/Produkter.asp.

Märjamaa Lihatööstus on Eesti ainus ettevõte, mis pakub turule mahelihatooteid: pakendatud värsket liha, hakkliha ja lihavalmistisi. Maheliha töötlemisega alustati 2009. aasta suvel. Märjamaa Lihatööstuse enamusosalus kuulub rohkem kui 100 mahetootjat ühendavale tulundusühistule Eesti Mahe.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu (www.maheklubi.ee/koostookogu) ühendab 12 mahepõllumajanduse arendamisega tegelevat organisatsiooni. Koostöökogu asutati 2006. a eesmärgiga ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest ja esindada mahesektori huve.

Allikas: Mahepõllumajanduse Koostöökogu