# #

Parima mahetootja konkurss on alanud

14.07.10


Sel aastal toimub esimest korda konkurss „Parim mahetootja 2010“.

Meie mahetootjad on aastate jooksul edukalt esinenud põllumajandustootjate ja talude konkurssidel. Parimat mahetootjat pole seni valitud. Esiletõstmist väärivaid tootjaid leidub aga palju.
Konkursile saavad kandidaate esitada nii mahepõllumajandus- kui ka muud põllumajandusorganisatsioonid.Seetõttu tuleb neil, kes soovivad kandideerida või neil, kes soovivad esitada kellegi teise kandidatuuri, pöörduda mõne sellise organisatsiooni poole.


Parima mahetootja kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. juuli. Täidetud ankeedid palume saata aadressil mahepm[A]gmail.com
Võitjad kuulutatakse välja 12. septembril Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumi suurel Leivapäeval, mille raames toimub ka mahetoodete laat ja seminar. Lähiajal kuulutatakse välja ka parima mahetoote konkurss.

Konkursi korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga.

Info:
Airi Vetemaa
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
airi.vetemaa[A]gmail.com
522 5936


Parim mahetootja 2010” konkurss

Nominentide esitajad:

Nominente esitavad organisatsioonid (maheorganisatsioonid, muud põllumajandusorganisatsioonid jt).

Esitamise kriteeriumid:

-     on mahetootja;

-     müüb vähemalt mingi osa oma toodangust viitega mahepõllumajandusele, nii et see jõuab mahedana lõpptarbijani;

-     ettevõte on heas korras, s.h sõnniku- ja jäätmemajandus;

-     kui peetakse loomi, siis on tagatud nende heaolu (s.h ei peeta loomi lõas, neil on piisavalt ruumi).

Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg: 22. juuli 2010

Hindamine: Toimub kolmes etapis (ankeetide alusel, kõikides ettevõtetes kohapeal, kokkuvõtval hindamiskoosolekul)

Autasustamine: Autasustamine toimub 12.09 Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumis Leivapäeva raames.

Konkursi võitja ei saa uuesti kandideerida enne viie aasta möödumist.

Hindamiskomisjon:

Põllumajandusministeerium

Põllumajandusamet

Veterinaar- ja Toiduamet

4 liiget Mahepõllumajanduse Koostöökogu ettepanekul

Hindamiskriteeriumid:

- Heal tasemel põllumajandustootmine

Põldude seisukord ja saagikus, loomade seisukord ja nende pidamistingimused, investeeringud, kasumlikkus, käive jms 

- Suurem proportsioon maheviitega müügil

Toodetud põllumajandussaaduste müük viisil, et see jõuaks maheviitega lõpptarbijani.

- Ettevõtte keskkonnaseisund, heakord ja keskkonnakaitseline tegevus

Silo- ja sõnnikuhoidlad, talu/ettevõtte heakord, jäätmemajandus, hoonete seisukord, looduslik mitmekesisus, pool-looduslike alade hooldamine jms

- Töötlemine ja lisandväärtuse andmine

            Töötlemine ettevõttes kohapeal või tellimuse alusel mujal, talupood jms

- Aktiivne mahepõllumajanduse tutvustamine

Osalemine maheorganisatsioonides, avalikud esinemised, õppepäevade korraldamine ettevõttes jms 

- Aktiivne kohaliku elu ja ühistegevuse edendaja

Osalemine kohalike organisatsioonide töös, ühistegevus, muud ühiskondlikud rollid jms

- Mitmekesine põllumajandustegevus

Müügikultuurid ja loomaliigid, loomakasvatusettevõttes ise sööda kasvatamine, teenuste osutamine jms

Konkursi “Parim mahetootja 2010” ankeet allalaadimiseks