# #

Mahepõllumajanduse uuringud Eestis

Eestis on mahepõllumajaduse teadusuuringutega peamiselt tegelenud:

Kogumikud "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2012), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2014), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2017), "Teaduselt mahepõllumajandusele" (2019) ja "Teaduselt põllumajandusele" (2022) sisaldavad lühiartikleid Eestis läbiviidavatest mahepõllumajanduse teadusuuringutest.

Enamiku uuringute tulemusi on iga-aastaselt kajastatud Mahepõllumajanduse lehes.

 

Turu-uuringud

 

Taime- ja loomakasvatuse uuringud ja projektid

Maaelu arengukava keskkonnaalaste tegevuste püsihindamise aruanded sisaldavad maheettevõtete kohta tehtud uuringuid.