# #

Töötlejale

Eestis on puudu mahesaaduste töötlejatest ja seetõttu jõuab suur osa mahepõllumajanduslikult kasvatatud saadustest tarbijani tavatoodanguna.

Lisaks töötlemisettevõtetele on just mahetoodangu puhul väga oluline töötlemise käivitamine taludes. Oma toodangu töötlemine talus võimaldab anda neile lisaväärtust ja saada ka suuremat sissetulekut. Praegu valmistatakse Eesti mahetaludes nt piimatooteid, teraviljatooteid, ürditeesid ja maitseainesegusid.

Kõik mahetoodangu töötlejad peavad olema tunnustatud Põllumajandus- ja toiduameti poolt ja järgima mahepõllumajanduse reegleid.

Selles rubriigis anname ülevaate mahetöötlemisega alustamiseks vajalikest sammudest ja eeldustest. Siit leiate mahetöötlemise alaseid materjale ja muud mahetöötlemisega seonduvat.