# #

Eesti Biodünaamika Ühing (EBÜ)

Tegevus

EBÜ on Eesti kõige esimene maheorganisatsioon, mille asutamisega 1989. a pandi alus siinsele mahepõllumajandusliikumisele. Töötati välja standardid ja kontrolliti tootjaid. Alates 2001. a enam kontrolliga ei tegeleta.

Ühingu tegevus on suunatud mahetootjate huvide esindamisele, biodünaamilise ja mahepõllumajanduse teadmiste täiendamisele ja mahetoodete turustamise edendamisele. Traditsiooniks on saanud iga-aastane õppereis ühingu liikmetele ja teistelegi mahetootjatele.

Valdava osa liikmeskonnast moodustavad mahetalunikud, kuid liikmete hulgas on ka mahepõllumajanduse edendamisest huvitatud eraisikuid ja organisatsioone.

Kontakt

Eesti Biodünaamika Ühing
Tõnu Kriisa, juhatuse esimees 
509 3231, tonu.kriisa[A]gmail.com