# #

Mahepõllumajanduse Koostöökogu

2006. a juulis asutasid kaheksa ma­heorganisatsiooni Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mille eesmärk on ühiselt seista mahepõllumajanduse hea käekäigu eest.

Mahepõllumajanduse Koostöökogul on praegu 16 liiget: MTÜ Eesti Biodünaamika Ühing, Eesti Mahepõllumajandu­se Sihtasutus, MTÜ Harju Mahetootjate Ühing, MTÜ Hiiumahe, MTÜ Läänemaa Mahetootja­te Selts, MTÜ Saare Mahe, MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, TÜ Lõuna-Eesti Toiduvõr­gustik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, MTÜ Virumaa Mahetootjad, TÜ Wiru Vili, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda, MTÜ Liivimaa Lihaveis, MTÜ Maheklaster, Eesti Lamba- ja kitsekasvatajate Liit, MTÜ Eesti Mahemesinikud. 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu on mahesektori katusorganisatsioon, mis koondab Eestis mahepõllumajanduse edendamisega tegelevaid organisatsioone. Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindab oma liikmesorganisatsioonide kaudu ka liikmesorganisatsioonide liikmete huve.

Aastate jooksul on Mahepõllumajanduse Koostöökogu oma liikmete vabatahtliku töö raa­mes tegelenud mahetootjate huvide eest seis­misega maaelu arengukavade (MAK) väljatöötamisel, ÜPP strateegiakava väljatöötamisel ja mahepõllumajanduse arengukavade koostami­sel. 

Koostöökogu on esindatud:

- Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjonis 
- Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PÕKA) juhtkomisjonis 
- ÜPP strateegiakava 2021-2027 ettevalmistavas juhtkomisjonis 
- ÜPP strateegiakava 2021-2027 ettevalmistavates töögruppides
- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus (PMAN) 
- Teadmussiirde komisjonis 
- MES nõuandeteenistuse nõuandvas nõukojas

Mahepõllumajanduse Koostöökogu ootab infot mahetootjate probleemide kohta ja ettepanekuid mahepõllumajanduse edendamiseks.

Koostöökogu juhatus:

Merit Mikk, tel 503 9802
Airi Vetemaa, tel 522 5936
Krista Kanniste, tel 507 4340
Hardo Vahemäe, tel 5866 5920
Tiina Tomson, tel 5340 7178
Priidu Veersalu, tel 5373 7711
Lauri Bobrovski, tel 523 0732

Koostöökogu kontakt

e-mail: mahekogu[A]gmail.com

Koostöökoguga saab kontakteeruda ka kõigi selle liikmesorganisatsioonide kaudu.

 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu mahepõllumajanduse juubelikonverentsil 2019. a

Mahepõllumajanduse Koostöökogu mahepõllumajanduse juubelikonverentsil 2019. a

 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu Läänemaal 2019. aastal.

Mahepõllumajanduse Koostöökogu Laulasmaal 2016. aastal.

 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu Saaremaal 2011. aastal.