# #

Materjalid

Lasteraamat Porgand Piia seiklused

Porgand Piia seiklused (40 lk, 2021) räägib loo porgandist nimega Piia – millises keskkonnas ja kuidas ta kasvab. Samuti annab raamat infot, kuidas märgata ja hoida enda ümber elurikkust ning miks see on vajalik. Praktiline raamat on mõeldud lasteaia õpetajatele ja –lastele, samuti ka algklasside õpetajatele ja õpilastele.

Raamatu autor on Anne Luik ja selle väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Raamatut on võimalik saada Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus[A]emu.ee

 

Lasteraamat Liisi talu

Eelkooliealistele ja nooremale koolieale mõeldud raamatuke Liisi talu räägib loo mahetalu peretütrest Liisist. Lastele mõistetavas keeles selgitatakse mahepõllumajanduse põhimõtteid ja igapäevast toimimist. Raamatu autor on Anne Luik.

Raamat "Liisi talu" on allalaaditav ka inglise keeles.

 

Raamatut on võimalik saada Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus@emu.ee

 

Raamat ilmus Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 projekti Beras Implementation toel. Rohkem infot: www.beras.eu

 

Lasteraamat Meie ühine meri

Raamat "Meie ühine meri" on mõeldud keskastme õpilastele. Raamatu teemad on: mahepõllumajandus, taime- ja loomakasvatus, toitainete ringlus, toitainete leostumine, mahetoit ja ökoloogia, hapnikusisalduse vähenemine meres ja selle mõju mereelustikule. Raamatu autor on Ulla Skovsbøl. Internetis on raamat allalaetav: www.weshareasea.eu

 

Trükist on võimalik saada Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest, e-mail: airi.vetemaa@gmail.com ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusest, e-mail: mahekeskus@emu.ee 

 

Raamat on välja antud projekti Beras Implementation raames, toetab Euroopa Liit Läänemere piirkonna programmi raames. Rohkem infot: www.beras.eu

Õppeprogramm: toidutootmine ja keskkond

Eesti Maaülikooli Mahekeskusel on valminud õppeprogramm 8.-12. klassi õpilastele teemal "Toidutootmine ja keskkond". Õppeprogramm koosneb kuuest erinevast õppeseminarist, mis sobivad õpilastele nii terviku kui üksiku seminarina. 

Õppeseminaride eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust toidutootmise ja -tarbimisega seotud keskkonnaküsimustest ning anda süsteemne ülevaade kogu toidutootmise ahelast (sh vajalike sisendite tootmisest). Parem arusaam oma igapäevaste tarbimisvalikute mõjust võimaldab teha keskkonna ja tervise suhtes paremaid otsuseid. Koolituse läbimine võimaldab paremini aru saada toidutootmissüstemist kui tervikust ning mõista erinevate protsesside seoseid keskkonnaga. 

 

Lisainfo ja seminaride läbiviimise info:
Elen Peetsmann
tel: 53044003

Õppeprogrammi valmimist ja läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.