# #

Tilman-org projekti raames valminud videod mahetootjatele

Praktilised soovitused minimeeritud mullaharimiseks

Vahekultuurid ja künnita harimise mõju Wisconsinis, USAs

Minimeeritud harimise mõju saagikusele, umbrohtudele ja süsinikule mullas

Labidaproov mullaviljakuse hindamiseks