# #

Uudised

Põllumajandusteadlased: kliimat aitaks säästa suurem maheviljeluse osakaal

11.06.21
Põllumajandus on otseselt keskkonnas toimiv ja seda tugevalt mõjutav majandusharu. Pärast Teist maailmasõda nn rohelise revolutsiooni käigus põllumajandus intensiivistus ja spetsialiseerus vähestele kultuuridele tugeva väliste sisendite mõju all, nagu mineraalväetised ja sünteetilised taimekaitsevahendid. See on viinud muldade degradeerumiseni, mullaviljakuse ja elurikkuse kahanemiseni.

Minister Urmas Kruuse Võrumaa maheseminaril: me võiksime pingutada selle nimel, et mahetoit jõuaks laste toidulauale ja toitlustusasutustesse

03.06.21
1. juunil toimunud veebiseminaril „Kohalik mahetoit Võru maakonna haridusasutustesse“, tutvustati toimivaid häid näiteid mahetoidu kasutamisest, samuti tutvustati edasisi plaane. Võru maakonnas minnakse hoogsalt edasi kokkuleppe 20% mahetoitu lasteasutustes aastaks 2024 elluviimisega.

Planeeritav mahetoetuskava kustutab Eesti lootuse saada maheriigiks

03.06.21
Maaeluministeeriumi juhtimisel on valminud põllumajandustoetuste järgmise perioodi esialgne kava, mille elluviimisel kustub Eesti unistus saada maheriigiks, leiavad mahetootjad. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul aga eelarvekärbet pole, vaid mahetootmine ja keskkonnahoidlik tegutsemine olevat riigile endiselt olulised.

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamisest tuleb teatada 15. juuniks

02.06.21
Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada taotlus hiljemalt 15. juuniks.

Rohtsete põlluservadega kliimamuutuse laastava mõju vastu

01.06.21
Kuigi enamasti räägitakse põllumajanduse mõjust kliimamuutusele, on seos vastastikune - kliimamuutus mõjutab ka põllumajandust ja toidutootmist. Vastasmõjudest ja sellest, kuidas nendega hakkama saada, kirjutab Eesti Maaülikooli rakendusentomoloogia professor Eve Veromann.

Teised mahetootjad on hädas, aga tatratöötlejad peavad inimesi juurde palkama

21.05.21
Koroona esimese laine ajal möödunud kevadel osteti kauplused tatrast peaaegu puhtaks ja näib, et rahva huvi tatra järele polegi kahanenud.

Põllumajandus- ja Toiduamet ootab põldtunnustamise ja seemnekartuli sertifitseerimise taotlusi

14.05.21
Seemnepõllu põldtunnustamise taotlusi saab esitada kuni 31. maini ja seemnekartuli sertifitseerimise taotlusi 15. juunini.

Mahepõllumehed tõmbavad viljakasvatust koomale

07.05.21
Mahevilja hind on viimastel aastatel olnud väga madal ja ka toetus on Euroopa madalamaid. Seetõttu külvavad põllumehed sel kevadel vähem või lõpetavad mahetootmise üldse ära.

Ökoskoop. Mahepõllumajandus. Toiduraiskamine

04.05.21
Intensiivne põllumajandus mõjutab nii maad kui ka keskkonda. Kuidas on lood mahepõllumajandusega Eestis ja mujal maailmas. Räägime ka sellest kui keeruline on majandada ja toota mahedalt. Saates on külas Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust ning oma kogemusi jagab ja annab nõu Margo Mansberg, Erto mahetalu peremees. Nende talu kasvatab nii juurvilju kui veiseid.

Kaaliumväetiste kasutamine mahepõllumajanduses

03.05.21
Põllumajandus- ja Toiduamet kirjeldab kaalimumväetiste kasutamist mahetootmises. Väetiste kasutamisel peab olema tähelepanelik, et mitte eksida mahetootmise nõuete vastu.

EKO: Lähitulevik peab tooma pöörde keskkonnahoidlikuma põllumajanduse suunas

28.04.21
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis eile, 27. aprillil maaeluministrile rea ettepanekuid järgmise seitsme aasta põllumajanduspoliitika kujundamiseks. Ettepanekutega juhitakse tähelepanu keskkonnaalastele vajakajäämistele koostamise lõpusirgel olevas põllumajanduse uue perioodi strateegiakavas. EKO rõhutab, et Eesti põllumajandustoetused peavad uuel rahastusperioodil senisest enam keskenduma mahepõllumajandusele, maastike elurikkuse säilitamisele, veekogude reostumise vältimisele ning muldade hea tervise säilitamisele ja süsinikusidumise taastamisele.

Algab Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss 2021

20.04.21
Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 kiideti heaks

16.04.21
Valitsus kiitis 15. aprillil heaks Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning sektoriorganisatsioonide koostöös välja töötatud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030)

Lea Narits: talirüps annab kõrge ja kvaliteetse saagi tava- ja maheviljeluses

16.04.21
11. märtsil toimus teaduslik-praktiline konverents "Agronoomia 2021", kus Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) ja Eesti Maaülikooli teadlased tutvustasid põllumajandustootjatele erinevate taimekasvatusega seotud katsete ja uuringute tulemusi. ETKI teadur Lea Narits tegi kokkuvõtte talirüpsi saagi kvaliteedist erinevate viljelusviiside korral.

Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik

15.04.21
Täna, 15. aprillil algusega kell 10 toimub Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kliimaneutraalsuse arutelu, mis lähtub rahvaalgatusest “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035”. Algatusega soovitakse riigilt kiiret tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks teaduspõhiste ja kogu ühiskonda kaasavate õiglaste lahenduste kaudu, et saavutada Eestis kliimaneutraalsus seatud eesmärgist 15 aastat varem.