# #

Uudised

EKO: Lähitulevik peab tooma pöörde keskkonnahoidlikuma põllumajanduse suunas

28.04.21
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis eile, 27. aprillil maaeluministrile rea ettepanekuid järgmise seitsme aasta põllumajanduspoliitika kujundamiseks. Ettepanekutega juhitakse tähelepanu keskkonnaalastele vajakajäämistele koostamise lõpusirgel olevas põllumajanduse uue perioodi strateegiakavas. EKO rõhutab, et Eesti põllumajandustoetused peavad uuel rahastusperioodil senisest enam keskenduma mahepõllumajandusele, maastike elurikkuse säilitamisele, veekogude reostumise vältimisele ning muldade hea tervise säilitamisele ja süsinikusidumise taastamisele.

Algab Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss 2021

20.04.21
Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 kiideti heaks

16.04.21
Valitsus kiitis 15. aprillil heaks Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning sektoriorganisatsioonide koostöös välja töötatud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030)

Lea Narits: talirüps annab kõrge ja kvaliteetse saagi tava- ja maheviljeluses

16.04.21
11. märtsil toimus teaduslik-praktiline konverents "Agronoomia 2021", kus Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) ja Eesti Maaülikooli teadlased tutvustasid põllumajandustootjatele erinevate taimekasvatusega seotud katsete ja uuringute tulemusi. ETKI teadur Lea Narits tegi kokkuvõtte talirüpsi saagi kvaliteedist erinevate viljelusviiside korral.

Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik

15.04.21
Täna, 15. aprillil algusega kell 10 toimub Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kliimaneutraalsuse arutelu, mis lähtub rahvaalgatusest “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035”. Algatusega soovitakse riigilt kiiret tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks teaduspõhiste ja kogu ühiskonda kaasavate õiglaste lahenduste kaudu, et saavutada Eestis kliimaneutraalsus seatud eesmärgist 15 aastat varem.

Mahe- ja keskkonnaorganisatsioonid: pestitsiidide kasutamist tuleb vähendada 50%

13.04.21
Organic Estonia algatusel kutsuvad Eesti mahe- ja keskkonnaorganisatsioonid Eesti avalikkust ja põllumajandustootjaid üles toetama mahepõllumajandust ning vähendama pestitsiidide kasutust aastaks 2025 poole võrra.

Uutja: kuidas koolikokad laste tervist tugevdavad ja rohepööret ellu viivad

12.04.21
Võimalus keskkonna jätkusuutlikkust mõjutada läbi avaliku sektori toitlustamise on väga suur, kirjutab Rõuge Põhikooli mahealgatuse eestvedaja Tartu Ülikooli magistrant Britt Vahter.

Eesti maheprojekt pälvis Euroopa maaelu projektikonkursil eritunnustuse

01.04.21
Euroopa maaeluvõrgustik (ENRD) korraldas juba kolmandat aastat järjest projektinäidete konkurssi "Inspireeriv maaelu". Esimest korda pääses konkursi finalistide hulka ka Eesti projekt "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas", mille juhtpartner on Eesti Maaülikool.

Mahepõllumajandussektori olukorrast Eestis

31.03.21
Millised on mahepõllumajanduse arengud Eestis möödunud kahel aastal, sellest annab Maablogis ülevaate Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist Anu Muhhin.

Inimkäte asemel töötavad robotid

30.03.21
Robotlaut pole tänapäeval enam mingi uudis, aga Hiiumaal asuva Männaka peremees Martin Vallikivi ütleb, et robotlaudaga on lihtsam toimetada. Tööjõuvajadus vähenes, sest tootmine on kasvanud.

Euroopa Komisjonil valmis mahepõllumajanduse arendamise tegevuskava

25.03.21
Täna tutvustas komisjon mahepõllumajandusliku tootmise arendamise tegevuskava. Selle üldine eesmärk on edendada mahepõllumajanduslike toodete tootmist ja tarbimist, saavutada 2030. aastaks eesmärk, mille kohaselt peaks mahepõllumajanduse alla kuuluva põllumajandusmaa osakaal olema 25% kogu põllumajandusmaast, ning suurendada märkimisväärselt mahepõllumajandusliku vesiviljeluse mahtu.

Telesari tõstis mahemunade nõudlust

12.03.21
ETVs jaanuaris ja veebruaris laupäeva hommikuti näidatud sari „Tanel ja kanad” tõstis Saaremaa Mahemuna toodangu nõudlust mitu korda.

Seemne ja paljundusmaterjali kasutamine mahetootmises

10.03.21
Käesolevast aastast kaotab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) mahepõllumajanduslikult toodetud seemne, seemnekartuli ja paljundusmaterjali andmekogus (maheseemne andmekogu) seemnepartiide registreerimise kuupäevalise nõude, mis oli suviviljadel varasemalt 1. märts ja taliviljadel 1. september.

Mahetootmisega alustajad saavad alates 10. märtsist esitada tunnustamise taotlusi

09.03.21
Mahepõllumajandusliku tootmise ja mesindusega alustajad saavad Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) esitada 10. märtsist kuni 12. aprillini tunnustamise taotluseid. Tunnustuse olemasoluta ei tohi tooteid mahedana turustada.

Kolga-Jaani külamees pakub daamidele lähenevaks naistepäevaks ilu ja nooruse teed

06.03.21
Martin Laansalu on rajanud Viljandi valda ravimtaime­istanduse ja paari aastaga tõusnud ürditurul tuntud tegijaks, kes ekspordib oma taimeteesid nii Inglismaale kui ka Saksamaale.