# #

Uudised

GMOde kasvatamise vaba Poola – valitsus kehtestas GM kartuli ja maisi kasvatamise keelu

03.01.13
2. jaanuaril 2013 kinnitas Poola valitsus kaks olulist määrust, millega keelatakse kahe GM kultuuri kasvatamine: MON810 mais (Monsanto) ja Amflora kartul (BASF). Viimane, oluliselt muudetud seemneseadus võimaldas keelata nende kultuuride kasvatamise ja Poola on nüüd nende ELi liikmesriikide hulgas, kus avalikkuse soovidele vastu tulles on GMOde kasvatamine keelatud: Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari ja Luksemburg.

Uued infomaterjalid mahetootjatele

31.12.12
2012. aastal valmisid mitmed uued ja täiendatud trükised mahetootjatele: mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjale, mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus, mahepõllumajanduslik maitse- ja ravimtaimekasvatus, mahepõllumajanduslik puuvilja- ja marjakasvatus ja mahemesindus.

Infomaterjal väikekäitlejale „Piim ja piima töötlemine“

31.12.12
Valminud on infomaterjal "Abiks väikekäitlejale II osa. Piim ja piima töötlemine", mis on abiks mahe- ja väiketootjatele ning neile, kes soovivad arendada või luua piimatöötlemisettevõtet.

Tänapäevase mahepõllumajanduse ajaloost

30.12.12
20. sajand avas teaduse arenedes põllumajandusele ahvatlevad, seni tundmatud perspektiivid. Põllumajanduskeemia kasutuselevõtt näis lahendavat kõik probleemid. Algas põhimõtte „me ei vaja looduselt armuande ...“ võidukäik. Praegu tunneme seda suunda tavapõllumajanduse nime all. Ometi lõhkus see pragmaatiline suund sajandite jooksul väljakujunenud tervikliku maailmanägemuse, kus põllumajandus oli inimkultuuri lahutamatuks osaks.

Soomes näitas mahesektor rekordnumbreid

29.12.12
Sel aastal registreeriti Soome toiduohutuse agentuuri Evira andmetel 365 uut mahetalu – rohkem kui kunagi varem 2000ndatel aastatel. Nüüd on Soomes umbes 4300 mahetalunikku, mahemaad on 205 000 hektarit, mis moodustab 9% kogu Soome haritavast maast.

Kas mahetöötlemine vajaks täiendavaid reegleid?

29.12.12
Mahepõllumajanduse aluspõhimõtteid järgides peavad kõik mahetootmise etapid (sh töötlemine) olema hoolikalt läbimõeldud, et pakkuda võimalikult kvaliteetset, tervislikku, keskkonnasõbralikku ja kõigi osapoolte suhtes õiglaselt toodetud toitu.

2012. aasta ülevaade: peamised teemad ja suundumused

28.12.12
Mahesektor on juba aastaid suunanud oma pideva tähelepanu teemadele nagu geenitehnoloogia, patentimine ja pestitsiidijäägid. 2012. aastal keskenduti ka loomade heaolu ja toidu raiskamise probleemidele.

Ungari mahepõllumajandus ootab uut tõusu

26.12.12
Ungaris on mahetootmiseks väga head võimalused. Riigi ekstensiivse põllumajandusega alad (niidud, karjamaad) on agrokemikaalidest mõjutamata, samuti keelab Ungari põhiseadus GMOde kasutamise. Praegu on Ungaris ligi 127 000 hektarit mahemaad, mis moodustab ligikaudu 2,5% kogu põllumajandusmaast, ning üle 1500 mahetootja. Mahetoitu toodetakse umbes 25 mln euro väärtuses. Ungari mahesektor pole aga kaugeltki saavutanud kogu oma potentsiaali.

Lasteaedade ja koolide kokad võistlesid mahetoorainest toidu valmistamises

20.12.12
PRESSITEADE Mahetoit hakkab jõudma järjest rohkemate lasteaedade ja koolide toidulauale, seda ka Eestis. Mahetoidu edasise kasutamise innustamiseks toimusid detsembris lasteaia- ja koolikokkadele parima mahetoidu võistlused. Võistlused korraldas Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Põllumajandusministeeriumi tellimusel.

Koolides toimunud mahetoidupäevadel õppisid lapsed toite valmistama mahetoorainest

17.12.12
PRESSITEADE Viimase paari kuu jooksul toimusid kolmes Eesti koolis mahetoidupäevad, kus lapsed valmistasid tippkokkade juhendamisel ise mahetoorainest toite ja said ka lähemat teavet, mida mahetoit endast kujutab. Mahetoidupäevad toimusid Põlva lähedal Rosmal asuvas Johannese Koolis ja lasteaias, Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis ja Saku valla Kurtna koolis.

Mahetoidu töötuba – jõulutoidud

16.12.12
10. detsembril toimus Tallinnas mahejõulutoitude töötuba pr Evelin Ilvese ja Swissotel’i peakoka asetäitja Taigo Lepiku juhendamisel. Koos lasteasutuste toitlustajatega küpsetati piparkooki Ärma moodi ja porgandikooki. Eesmärgiks oli valmistada jõulutoite kodumaisest mahetoorainest, et koolides (sealhulgas koolipuhvetites) ja lasteaedades soodustada kodumaise mahetooraine kasutamist.

Prantsusmaa mahemaa pindala ületas 2012. aastal miljoni hektari piiri

15.12.12
Prantsusmaa võib oma mahepõllumajanduse pideva kasvuga rahule jääda. Prantsusmaa on Euroopa mahepõllumajanduses neljandal kohal pärast Hispaaniat, Itaaliat ja Saksamaad (2011).

Rimi avas Ülemiste hüpermarketis talupoe

11.12.12
Rimi avas Ülemiste hüpermarketis kolmanda talupoe, kus pakuvad oma toodangut rohkem kui 40 Eesti väiketootjat, suur osa neist mahetootjad.

Evelin Ilves osales mahepõllumajanduse töötoas

10.12.12
Evelin Ilves osales täna Tallinna Haridusameti ja Põllumajandusministeeriumi teist aastat järjest lasteasutustele korraldatud mahetoidu töötoas, valmistades koos lasteaia kokkadega kooke.

Mahetoidu päev Kurtna koolis

10.12.12
Esmaspäeval, 10. detsembril toimub Saku vallas Kurtna koolis mahetoidupäev, kus valmistavad mahetoorainest süüa kooliõpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Söögitegemist juhatab Ööbiku gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu.